Varuhinja bolnikovih pravic

Poglej podmeni

Varuhinja bolnikovih pravic

Predstavitev instituta Varuhinje bolnikovih pravic

Institut Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo, ki spodbuja skladen razvoj bolnikovega položaja, zlasti še večjo transparentnost in lažje uveljavljanje njegovih pravic. Varuha oziroma varuhinjo bolnikovih pravic imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Maribor za obdboje šestih let na predlog župana.

Varuhinja bolnikovih pravic
Lidija Breznik, mag. soc. geront.

Telefon

02 22 01 634

Elektronski naslov

varuh.bp-mb@maribor.si

Strokovna sodelavka
Manja Habjanič

Telefon

02/2282 223

Elektronski naslov

manja.habjanic@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Mestni svet Mestne občine Maribor je leta 2001 sprejel Sklep o ustanovitvi in pristojnosti instituta Varuha bolnikovih pravic.

V letu 2004 se je na osnovi dogovora realizirala regijska razširitev delovanja varuha na območje občin Statistične regije Podravja.

Od leta 2008 naprej varuh pri svojem delu upošteva tudi določila Zakona o pacientovih pravicah.

Namen delovanja Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo ter omogočanje enakopravne, primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Vsakdo, ki meni, da so mu bile z opustitvijo ali dejanjem javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja pri zdravstveni obravnavi kršene pravice, lahko pri varuhu bolnikovih pravic poda pobudo za pričetek postopka ugotavljanja in/ali reševanja domnevnih kršitev njegovih pravic. Varuh vprašanja, pobude oz. pritožbe rešuje neodvisno in samostojno. Pri svojem delu svetuje, informira, nudi strokovno pomoč ter po potrebi in pooblastilu zastopa posameznega uporabnika. Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in brezplačen.

Dosedanji varuhi bolnikovih pravic:

 • Magda Žezlina, prof. ind. ped. (2002 do 2010)
 • France Prosnik, mag. klin. psih. (2010 do 2019)

Uradne ure in poslovni čas pisarne na sedežu, Ulica heroja Staneta 1:

 • ponedeljek in torek- 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00;
 • sreda- 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00;
 • petek- 8.00 do 13.00.

Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih pravic na sedežu, Ulica heroja Staneta 1:

 • sreda: od 15. 00 do 17.00; zaželena je  predhodna najava.

Varuhinja bolnikovih pravic je osebno, v pisarni na Ulici heroja Staneta 1,  po predhodni najavi dosegljiva vsako sredo med 15. in 17. uro., v času uradnih ur MOM pa osebno ali po telefonu njena strokovna sodelavka Manja Habjanič.

Občasno pisarna deluje tudi na lokacijah izven sedeža (v MČ in KS, domovih starejših občanov,….). Čas uradovanja je predhodno objavljen. 

Varuhinja bolnikovih pravic

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano