Mestna volilna komisija

Poglej podmeni

drugi organi, komisije, sveti MOM 

Predstavitev komisije 

Mestno volilno komisijo imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor in opravlja naloge po Zakonu o lokalnih volitvah. Sestavljajo jo predsednik oz. predsednica in trije člani oz. članice ter njihovi namestniki oz. namestnice. Predsednik oz. predsednica in njegov namestnik oz. namestnica se imenujeta izmed sodnic/sodnikov. Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed uslužbenk/uslužbencev mestne uprave.

Predsednica
Simona Ozmec

Telefon

Elektronski naslov

Podpredsednica
Maja Damevska

Telefon

Elektronski naslov

Člani in članice:

Alenka Pintarič

Milan Vnuk

Milena Ulbin

Namestniki članov in članic:

Borut Svoljšak

Mladenka Bogatinovski

Laura Mencinger

Tajnica
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Nadomestna namestnica tajnice
Tea Uršič

Telefon

02 2201 240

Nadomestna namestnica tajnice
Martina Klarič

Telefon

02-2201/248

drugi organi, komisije, sveti MOM

Lokalne volitve

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano