Mestna volilna komisija

Poglej podmeni

drugi organi, komisije, sveti MOM 

Predstavitev komisije 

Mestno volilno komisijo imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor in opravlja naloge po Zakonu o lokalnih volitvah. Sestavljajo jo predsednik oz. predsednica in trije člani oz. članice ter njihovi namestniki oz. namestnice. Predsednik oz. predsednica in njegov namestnik oz. namestnica se imenujeta izmed sodnic/sodnikov. Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed uslužbenk/uslužbencev mestne uprave.

Predsednik
Branko Reisman

Telefon

Elektronski naslov

Namestnica predsednika
Senada Baltič

Telefon

Elektronski naslov

Člani in članice:

Tamara Pešl

Lidija Šuen

Jernej Cvetek

Namestniki članov in članic:

Milan Vnuk

Kristjan Kaube  

Tajnica
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-241

Elektronski naslov

rosana.klancnik@maribor.si

Namestnica tajnice
Tadeja Čretnik

Telefon

02/2201-249

Elektronski naslov

tadeja.cretnik@maribor.si

drugi organi, komisije, sveti MOM

Lokalne volitve

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano