Krajevna skupnost Limbuš

Poglej podmeni

Krajevna skupnost Limbuš

Opis krajevne skupnosti

Krajevno skupnost Limbuš sestavljajo naselja Limbuš, Laznica, Vrhov Dol in zahodni del naselja Hrastje.

Kraj se ponaša z bogato zgodovino, ki sega v ilirsko–keltsko obdobje, o čemer pričajo izkopanine prastarih grobov in gomil ob Starem zalivu na obrežju Drave. Na tem mestu so bili najdeni tudi ognjišča in posodje. Iz rimskega obdobja je znano, da se je naselje v času Kristusovega rojstva imenovalo Olimacium.

V srednjem veku je bil na griču južno od središča vasi zgrajen grad, katerega lastniki so bili gospodje Lembachi, prvič pisno omenjeni leta 1147. Kasneje je grad menjal več različnih lastnikov, med njimi so bili Celjski grofje, Frankopani, Galli in Ivniška gospoda. V času turških vpadov je bil grad večkrat oblegan in poškodovan, danes pa njegove ostanke prekrivata zemlja in travna ruša.

Limbuš krasi bogato opremljena in urejena baročna cerkev sv. Jakoba s freskami iz 17. stoletja.  Samostojna župnija v Limbušu je nastala v začetku 16. stoletja.

Lega med Dravo in vznožjem Pohorja je prebivalcem omogočala preživljanje z obdelovanjem zemlje, z živinorejo, gozdarstvom in vinogradništvom.

Leta 1820 je nadvojvoda Janez, vnuk Marije Terezije, na območju Vrhovega dola kupil posestvo in tu uredil vzorno vinogradništvo. Leta 1832 je v Hrastju ustanovil še prvo vinogradniško–sadjarsko šolo v tedanji deželi Štajerski. To je v bistvu začetek kmetijskega šolstva na našem območju. Posestvo Meranovo, kot ga imenujemo danes, je bilo kot gospodarstvo po zasnovi nadvojvode Janeza prvi primer socialnega odnosa med delodajalcem in delavci, saj je bilo delo organizirano tako, da so delavci vsako soboto opoldne prejeli izplačilo tedenskega zaslužka, ob praznikih pa so dobili še darilo v obliki vina in moke.

V času druge svetovne vojne je bil v Limbušu že 30. maja 1941 ustanovljen odbor Osvobodilne fronte in domačini so skozi vso vojno izrazito podpirali narodnoosvobodilno borbo.

30. maj je zdaj krajevni praznik Krajevne skupnosti Limbuš.

Povojni razvoj kraja so zaznamovali intenzivna gradnja zaselkov in poselitev, gradnja javne infrastrukture, zdravstvenega doma, otroškega vrtca, otroških jasli, širitev šole pa tudi nastanek lesno predelovalne industrije (tovarna pohištva in hiš Marles, obrat Gozdnega gospodarstva z veliko žago).

Svoj prispevek je kraj dal tudi ob osamosvojitvi Slovenije, z blokado in zavzetjem tankov JLA na Lackovi cesti in z blokado na mostu v Limbušu.

Obdobje po letu 1991 je zaznamovano s propadom lesne industrije in na drugi strani z nastajanjem množice malih podjetij in novih naselij ter z večanjem števila prebivalstva, z izgradnjo vodovoda, kanalizacije, urejanjem cest zunaj središča kraja, izgradnjo šolske telovadnice. Tudi šolstvo v Limbušu ima že dolgo tradicijo, saj prvi zapisi o plačilu učitelja segajo v leto 1788. Danes imamo v Limbušu Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš – moderno devetletko, ki jo obiskuje v povprečju okoli 400 otrok.

Kulturna, športna in druga društva, ki delujejo na območju KS Limbuš, so:

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Andrej Šauperl, predsednik Sveta KS.

Predsednik KS
Andrej Šauperl

Telefon

02 / 22 01 838

Elektronski naslov

ks.limbus@maribor.si

Referentka
Karolina Merc

Telefon

02 / 22 01 838

Elektronski naslov

ks.limbus@maribor.si

Naslov

Sedež KS

Ob Blažovnici 41
2341 Limbuš

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Krajevna skupnost Limbuš

Svet krajevne skupnosti

Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krjevne skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost. Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
AndrejŠauperlPredsednik
UrošLovrenčičPodpredsednik
MarijaLončaričPodpredsednica
MarijancaKarmelČlanica
MojcaJaukČlanica
UrošČrnkoČlan
DaniloŠilecČlan

Krajevna skupnost Limbuš

Delovna telesa sveta KS

Vsa delovna telesa KS Limbuš

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti
Komisija za zahvale in priznanja
Komisija za informiranje
Komisija za pokopališke zadeve

Krajevna skupnost Limbuš

Seje sveta KS

Krajevna skupnost Limbuš

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Krajevna skupnost Limbuš

Galerija

Krajevna skupnost Limbuš

Kaj narediti, ko nastopi smrt

Dovolite, da vam v težkih trenutkih pomagamo s pomembnimi informacijami.

Kako ravnati, ko nastopi smrt:

 • pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika;
 • če smrt nastopi zunaj bolnišnice – npr. doma -, pokličite pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb;
 • oglasite se v pogrebnem podjetju, da se dogovorite glede pogreba;
 • oglasite se na KS glede groba.

Za KS Limbuš opravlja pogrebne storitve na pokopališču Limbuš:

Pogrebne storitve Yamaco, d. o. o.
Masarykova ulica 16
2000 Maribor

+386 320 41 70, +386 41 679 322

Email: yamaco.info@siol.net

Spletna stran:  https://yamaco.eu

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano