Delovne komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Poglej podmeni

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Delo komisij

V okviru SPV Maribor delujejo posamezne komisije, ki opravljajo delo v skladu s Poslovnikom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Delovne komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Delovne komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Delovne komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Delovna komisija za izobraževanje
Delovna komisija za akcije
Delovna komisija za tehnična vprašanja
Delovna komisija za zdravstveno varstvo udeležbe v cestnem prometu

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano