Kabinet župana

Poglej podmeni

KABINET ŽUPANA

Splošni opis

Kabinet župana je ključen pri opravljanju nalog vezanih na župana in podžupane. Nudi podporno okolje in skrbi za komunikacijo, izvaja protokolarne naloge in aktivno skrbi za medmestno in mednarodno sodelovanje, hkrati pa predstavlja prvi kontakt občanov z Mestno občino Maribor.  

Sestavni del Kabineta župana je tudi Služba za delovanje mestnega sveta MO Maribor.


vodja Kabineta župana
Jelka Vrečko

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

KABINET ŽUPANA

Naloge Kabineta župana

Naloge Kabineta župana so:

 • svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupanov,
 • delovanje mestnega sveta, drugih organov mestne občine in obravnava prošenj in pritožb občanov,
 • načrtovanje, organizacija in izvedba protokola ter prireditev, ki so mestnega značaja,
 • zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,
 • medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
 • odnosi z javnostmi ter
 • tehnično administrativne naloge in druge zadeve s svojega delovnega področja.  

KABINET ŽUPANA

Sestava Kabineta župana

KABINET ŽUPANA

Tajništva

Tajništvo župana

Telefon

02/2201-201

Elektronski naslov

zupan@maribor.si

Tajništvo podžupana dr. Sama Petra Medveda

Telefon

02/2201-208

Elektronski naslov

kabinet.zupana@maribor.si

Tajništvo podžupana Gregorja Reichenberga

Telefon

02/2201-208

Elektronski naslov

kabinet.zupana@maribor.si

Tajništvo vodje Kabineta župana

Telefon

02/2201-760

Elektronski naslov

kabinet.zupana@maribor.si

Mestna občina Maribor

Telefon

02 / 22 01 000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano