Mestna četrt Magdalena

Poglej podmeni

Mestna četrt Magdalena

Opis mestne četrti

Meje mestne četrti tečejo na vzhodu ob železniški progi, od Linhartove ulice do reke Drave, na zahodu Murkova ulica, del Valvasorjeve ulice, prečkanje železniških tirov, Raičeva ulica in del Ruške ceste, na severu reka Drava, od Raičeve ulice, ki se stika z Ruško cesto, Taborska ulica in Pobreška cesta, vse do nakupovalnega središča Europark, na jugu Ulica Pariške komune in del Koresove ulice do Murkove ulice. MČ Magdalena spada med (tako po skupni površini kot po številu prebivalcev) srednje mestne četrti v mestu Maribor. S svojim delovanjem je pričela aprila 1997 in je nastala iz štirih krajevnih skupnosti: KS Maks Durjava, KS Juge Polak, KS Miloš Zidanšek in KS Moša Pijade.

Mestna četrt Magdalena se je poimenovala po cerkvi, ki je v njej zagotovo najstarejši spomenik. Prvič je bila župnija Sv. Magdalene omenjena 10. junija 1289 v listini, ki je bila izdana v Mariboru in pečatena s pečatom mesta, listino pa hranijo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Zato 10. junij označujemo kot praznik Mestne četrti Magdalena.

Blizu sedem tisoč prebivalcev živi večinoma v velikih blokih in stolpnicah ob prometnejših ulicah in prometnih žilah, ki sekajo četrt in pomenijo pomembna prometna vozlišča v mestu.

OŠ Maksa Durjave, OŠ Franceta Prešerna, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, II. gimnazija Maribor, Medicinska fakulteta Maribor, Fakulteta za zdravstvene vede,  vrtec Jožice Flander Maribor – enota Vančka Šarha, Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor, Mariborska knjižnica, nakupovalni center Europark Maribor, MKC Maribor, mnoga kulturna in športna društva in organizacije.

Železniški trikotnik in Železničarska kolonija je tisto, kar področje še posebej označuje in zaznamuje.  Ko so leta 1863 odprli v Mariboru delavnice Južne železnice, so v upravi le-te pričeli razmišljati o nastanitvi svojih delavcev. Tako so blizu delavnic, leta 1863, pričeli z gradnjo prvih 12 hiš, ki jih je obdajal vrt in leta 1868 so dogradili še preostalih 28 hiš. Vse stavbe so bile last delavnic, ki so skrbele za njihovo vzdrževanje, niso pa dovoljevali nobenih sprememb ne v stanovanjih ne na vrtovih okrog hiš. V koloniji so lahko stanovali le njihovi delavci. Zavestna pripadnost stanovalcev kolonije se je pričela izgubljati po letu 1952, ko pogoj za bivanje v koloniji ni bilo več delo v železniških delavnicah.

Železničarska kolonija je mariborska posebnost in edinstven kulturnozgodovinski in etnološki spomenik. Za urbanistični spomenik I. kategorije je bila razglašena leta 1987.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je: Jožef Grah, predsednik Sveta MČ.

Predsednik Sveta MČ
Jožef Grah

Telefon

02/2201-846

Elektronski naslov

mc.magdalena@maribor.si

Referentka
Mihaela Senekovič

Telefon

02/2201-846

Elektronski naslov

mc.magdalena@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Preradovičeva ulica 1
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Magdalena

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 – 2022 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
JožefGrahPredsednik
TatjanaFetahiPodpredsednica
RenataPrislanČlanica
JelkaImenšekČlanica
AlenkaRobnikČlanica
TjašaKlajnščekČlanica
AhmetMehmetiČlan

Mestna četrt Magdalena

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Magdalena

Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem, finance, lokalno samoupravo in splošne zadeve
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za socialne in zdravstvene zadeve, humanitarno dejavnost, medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami
Komisija za priznanja in zahvale
Mestna četrt Magdalena

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Magdalena

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano