Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Poglej podmeni

Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Opis mestne četrti

Mestna četrt meji na vzhodu na Občino Duplek, na jugovzhodu na Občino Miklavž, na jugu na Stražunski gozd in na MČ Tezno, na zahodu na MČ Pobrežje, na severu pa na reko Dravo in KS Malečnik-Ruperče.

Skozi mestno četrt je speljana regionalna cesta Maribor-Duplek-Ptuj.

Brezje, Dogoše in Zrkovci so ene od najstarejših vasi in so nastale pred Mariborom, saj se omenjajo že leta 1161. Vas Brezje se je širila v okolici cerkve Device Marije. Začetki izgradnje cerkve segajo v leto 1587, v spomin na preminule zaradi kuge. Iz tega obdobja je tudi vaški studenec pri cerkvi. V neposredni bližini cerkve so še: prenovljena osnovna šola z novo telovadnico in igriščem (prvo triletje), vrtec in nova stavba mestne četrti s splošno in zobno ambulanto.

Na področju izobraževanja v mestni četrti delujejo Vrtec Pobrežje Maribor – enota Brezje in OŠ Draga Kobala Maribor – podružnica Brezje.

Na območju MČ delujejo tudi razna društva, kot so gasilska društva Zrkovci, Dogoše in Brezje, Nogometni klub Dogoše, Športno društvo Brezje, Športno društvo Zrkovci, Planinsko društvo Brezje, krajevna organizacija RK Brezje Dogoše Zrkovci, Čebelarsko društvo Pobrežje-Duplek, Društvo upokojencev Brezje-Dogoše-Zrkovce, Mešani pevski zbor DU Brezje-Dogoše-Zrkovci »Lipa«, golf in drugi.

Zelo razvita je gostinska dejavnost, na tem območju so, na primer, Motel Lešnik, gostilne Budja, Klampfer, Marica, Pri Sovi, pivovarna Zupanič, Pri bobru, Taja, Nena, kitajska restavracija Brezje ter še vrsta drugih.

V MČ je veliko infrastrukture širšega družbenega pomena: mednarodni visokotlačni plinovod, razdelilna transformatorska postaja, glavni kanalizacijski zbiralnik za mesto Maribor, Centralna čistilna naprava v Dogošah s koncesionarjem AquaSystems, gramoznica, odlagališče baliranih odpadkov in kanal SD1. Tukaj delujejo tudi cementarska dejavnost, razne trgovine široke potrošnje, krojaštva, frizerski saloni, lekarna, splošna in zobozdravstvena  ambulanta, elektro in mizarske delavnice.

Na območju te mestne četrti sta Krajinski park Drava in ornitološki rezervat.

Športne in rekreativne vsebine:

Predsednik sveta MČ
Oton Štrucl

Telefon

02/2201-844

Elektronski naslov

mc.brezje@maribor.si

Referentka
Diana Slekovec

Telefon

02/2201-844

Elektronski naslov

mc.brezje@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Na trati 2
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti so neprofesionalne.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
OtonŠtruclPredsednik
AlešAntolincPodpredsednik
MojcaGjuraPodpredsednica
MarijaStolnikČlanica
IvanGreguričČlan
JasnaGreguričČlanica
GregorGajserČlan
BorutTaškovskiČlan
MetkaTkalčičČlanica
SlavicaKirbišČlanica
VladoSimoničČlan
ŠpelaZorecČlanica
DominikaVirtČlanica

Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Komisija za priznanja in zahvale
Komisija za poravnavo sporov
Varnostni kolegij
Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Galerija

Mestna četrt Brezje – Dogoše – Zrkovci

Glasila

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano