Uradne osebe, pooblaščene za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja

Poglej podmeni

Na podlagi 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB,117/06 -ZDaP-2, 23/14, 50/14, 19/15 -odl. US, 102/15 in 7/18) sta:

  1. Lidija Krebl, vršilka dolžnosti direktorice Mestne uprave in vodja Sekretariata za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Maribor za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja in
  2. Barbara Bele, višji svetovalec v Sekretariatu za splošne zadeve, tel. št. 02/2201-314 za vodenje postopka pred izdajo odločbe v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja.

Pooblastilo velja do preklica.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano