Strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo

Poglej podmeni

Strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo

Razvojno naravnano učinkovito upravljanje tokov virov v lokalnem in regionalnem okolju

Maribor je prvo slovensko mesto, ki je že leta 2018 sprejelo uradno Strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. Strategija je pripravljena kot dokument z izhodišči, kako v mestu povezati odpadne materiale, snovi, energijo in jih predelati tako, da jih lahko ponovno uporabimo v proizvodnih procesih.

Osnovna ideja Strategije prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo (SKG oz. Strategija) kot tudi projekta Wcycle je lasten inovativni model kot sistem za upravljanje z vsemi viri, ki so na razpolago v Mestni občini Maribor in v širšem urbanem okolju. Model bazira na delovanju podjetij v pretežno javni lasti , ki že danes za prebivalce izvajajo javne storitve in so s tem ožilje mesta, ki pa do sedaj niso delovala povezovalno, kar je temeljno načelo pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Zgolj tesno sodelovanje med javnimi gospodarskimi družbami, državljani, industrijo in lokalno samoupravo lahko vodi do uspešnega medsebojno povezanega sistema, ki optimizira vire in rezultate – gospodarske, okoljske in socialne. To je dolgoročni projekt, ki zagotavlja razvojno naravnano učinkovito upravljanje tokov virov v lokalnem in regionalnem okolju.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano