Sektor za kulturo

Poglej podmeni

Sektor za kulturo

Predstavitev sektorja

Maribor je mesto z raznolikim umetniškim ustvarjanjem in dogajanjem skozi vse leto. Je kulturno središče nacionalnega pomena in nosilec mnogih regionalnih pobud in projektov, kar se je še posebej izkazalo pri projektu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Dejstvo, da je kultura danes že ključni element identitete Maribora, se odraža v njegovi razvojni strategiji in v njegovem vodenju. To je vodilo aktualnega Lokalnega programa za kulturo 2015 – 2020.

Na predlog strokovnih komisij na področju kulture letno sofinanciramo kulturne programe in kulturne projekte.

 • Leta 2017 je bilo sofinanciranih 25 kulturnih programov in 94 kulturnih projektov.
 • Leta 2018 je bilo sofinanciranih 25 kulturnih programov in 95 kulturnih projektov.
 • Leta 2019 je bilo sofinanciranih 24 kulturnih programov in 90 kulturnih projektov.
 • Leta 2020 je bilo sofinanciranih 24 kulturnih programov in 82 kulturnih projektov.
 • Leta 2021 je bilo sofinanciranih 24 kulturnih programov in 81 kulturnih projektov.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – OI Maribor za Mestno občino Maribor vsako leto izvede tudi javni razpis za sofinanciranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora.

Leta 2017 je bilo sofinanciranih 60  kulturnih društev.
Leta 2018 je bilo sofinanciranih 54 kulturnih društev.
Leta 2019 je bilo sofinanciranih 55 kulturnih društev.
Leta 2020 je bilo sofinanciranih 43 kulturnih društev.
Leta 2021 je bilo sofinanciranih 50 kulturnih društev.

Področju kulture letno namenimo v povprečju 7,6 milijonov evrov, kar je okvirno 8 odstotkov mestnega proračuna, in sicer:

 • javnim zavodom na področju kulture;
 • organizacijam in posameznikom za sofinanciranje izvedbe kulturnih programov in projektov;
 • za tekoče vzdrževanje in obnovo spomenikov in obeležij v Mestni občini Maribor, ipd.

Vodja sektorja
Nina Kirbiš

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Sektor za kulturo

Telefon

/

Elektronski naslov

kultura@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za kulturo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture,
 • delovanje javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
 • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
 • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
 • pripravljanje in uresničevanje kulturne politike občine,
 • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

IZPOSTAVLJENO

Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020

Lokalni program za kulturo je strateški in integralni načrt uporabe ustvarjalnih zmogljivosti za razvoj mesta.

IZPOSTAVLJENO

Glazerjeve nagrade

Glazerjeve nagrade, poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino svojega ustvarjalnega življenja preživel v Mariboru, so priznanja Mestne občine Maribor za življenjsko delo ali za posamične vrhunske dosežke na področju kulture.

Vsako leto se lahko podelijo Glazerjeva nagrada za življenjsko delo ter tri Glazerjeve listine za pomembne dosežke v krajšem časovnem obdobju. V Mestni občini Maribor podeljujemo te nagrade že od leta 1987.

Sektor za kulturo

Vloge in obrazci

Poglej več

Sektor za kulturo

Strokovne komisije na področju kulture

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano