Urad za kulturo in mladino

Poglej podmeni

Urad za kulturo in mladino

Splošni opis

Urad za kulturo in mladino se ukvarja z razvojem sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine, delovanjem javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in opravljanjem nalog na področju varovanja kulturne dediščine. Obenem se ukvarja z zagotavljanjem sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe, pripravljanjem in uresničevanjem kulturne in mladinske politike občine ter z izvajanjem nalog povezanih z delovanjem veteranskih organizacij.

Prav tako se urad ukvarja z izvajanjem nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju in drugimi upravno in strokovno tehničnimi nalogami z delovnega področja urada.

vodja urada
Nina Kirbiš

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za kulturo in mladino

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

kultura@maribor.si

Urad za kulturo in mladino

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano