Vloga za oddajo dvoran in poslovnih prostorov Mestne občine Maribor v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Vloga za oddajo dvoran in poslovnih prostorov Mestne občine Maribor v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Splošne informacije

Rezervacija se izvrši z izpolnjeno in odposlano vlogo po elektronski pošti posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti. Več informacij o možnostih urne ali dnevne uporabe prostorov lahko uporabniki pridobijo na telefonski številki posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti v času uradnih ur, ki potekajo v ponedeljek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, v petek od 8. do 12. ure.

Rezervacija prostora mora biti poslana najkasneje 7 dni pred želenim terminom.

Uporabnik, ki mu je potrjena rezervacija za posamezen prostor, dobi njen ključ v tajništvu posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti, ki bo potrdila rezervacijo, na dan rezervacije v času uradnih ur proti podpisu odgovorne osebe najemnika v evidenčni knjigi. Ključe je potrebno vrniti takoj po uporabi (najkasneje v roku ene ure) odgovorni osebi ali izven uradnih ur pa pri receptorju na vhodu v MOM, proti podpisu odgovorne osebe v evidenčni knjigi.

Uporabnik je dolžan popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo na nepremičnini (prostoru in /ali skupnih prostorih do katerih ima dostop) povzroči sam, druge osebe v zvezi z njegovim dovoljenim poslovanjem ali katera od njegovih strank.

Uporabnik in njegove stranke ali druge osebe v zvezi z njegovim dovoljenim poslovanjem morajo upoštevati hišne rede posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Prostor se lahko uporablja najkasneje do 22. ure zvečer

Mestne četrti in krajevne skupnosti:

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za oddajo dvoran in poslovnih prostorov Mestne občine Maribor v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Drugi stroški

Ostali stroški se poravnajo na podlagi računa, ki ga izda Mestna občina Maribor.

Vloga za oddajo dvoran in poslovnih prostorov Mestne občine Maribor v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Predpisi

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Vloga za oddajo dvoran in poslovnih prostorov Mestne občine Maribor v upravljanju mestnih četrti in krajevnih skupnosti

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano