Razpisna komisija na področju mladine

Poglej podmeni

Razpisna komisija na področju mladine

Naloge razpisne komisije

Razpisna komisija za izvedbo Javnega razpisa za podporo programom mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2022 in 2023.

Naloge razpisne komisije so:

 • pregled in opredelitev ustreznosti vsebine razpisne dokumentacije;
 • obravnava prijav oz. vlog, prispelih na javnl razpis, v sklop katere sodi zlasti ugotavljanje njihove pravoeasnosti in popolnosti;
 • ocenjevanje in vrednotenje prijav oz. vlog ter priprava vsebinskih pojasnil po posameznih kriterijih javnega razpisa, na osnovi katerih komisija pripravi predlog o izbiri upravičencev in
 • deležu sredstev za sofinanciranje posameznega izbranega programa;

Razpisna komisija na področju mladine

Razpisna komisija na področju mladine za leto 2022 in 2023

Razpisna komisija na področju mladine za leto 2022 in 2023

Razpisna komisija na področju mladine za leto 2022 in 2023

Razpisna komisija za izvedbo Javnega razpisa za podporo programom mladinskih dejavnosti

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano