Mestna četrt Nova vas

Poglej podmeni

Mestna četrt Nova vas

Opis mestne četrti

Mestna četrt Nova vas na severni strani poteka po Cesti proletarskih brigad od Ulice Pohorskega odreda do Betnavske ceste, vzhodno po Betnavski cesti do Pasteurjeve ulice, nato po Pasteurjevi ulici do Ljubljanske ulice in po Ljubljanski ulici do Pekrskega potoka, južno po Pekrskem potoku do Ulice Pohorskega odreda in zahodno po Ulici Pohorskega odreda znova do Ceste proletarskih brigad.

Mestna četrt Nova vas je prvič praznovala svoj krajevni praznik 29. maja 1999. Poleg krajevnega praznika mestna četrt ima še spominska dneva: 9. april, v spomin na Dušana Kvedra -Tomaža, in 25. oktober, v spomin na Ivana Zagernika – Joca.

Na območju MČ Nova vas delujejo: Društvo tabornikov Ljubo Šercer, DTV Partizan Joco Zagernik, Četrtna organizacija Rdečega križa Nova vas, KO ZB Ivan Zagernik – Joco, Krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Franc Rozman – Stane, Krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Dušan Kveder – Tomaž, Srbsko kulturno društvo Maribor.

MČ Nova vas je po kvadraturi najmanjša mestna četrt v MO Maribor, po številu prebivalcev pa je ena od največjih. V MČ Nova vas ni industrijskih objektov, so pa tukaj Knjižnica Nova vas, dve lekarni in zdravstvena postaja Nova vas, OŠ Tabor I Maribor in OŠ Leona Štuklja Maribor, pošta, ekspoziture bank, Vrtec Otona Župančiča Maribor s tremi enotami, tržnica Tabor ter Policijska postaja Maribor II. Na območju mestne četrti je več večjih in manjših trgovin, gostinskih lokalov in storitvenih dejavnosti.

Mestna četrt Nova vas se ponaša s poligonom BMX pri OŠ Tabor I in skateparkom Maribor pri OŠ Leona Štuklja, ob Pekrskem potoku pa nastaja Park ob Pekrskem potoku.

Predsednik Sveta MČ
Vincenc Virtnik

Telefon

02/2201-847

Elektronski naslov

mc.novavas@maribor.si

Referentka
Marina Tošić

Telefon

02/2201-847

Elektronski naslov

mc.novavas@maribor.si

Naslov

Sedež MČ

Radvanjska 65
2000 Maribor

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

10:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Mestna četrt Nova vas

Svet mestne četrti

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt. Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
VincencVirtnikPredsednik
MilošPetelinPodpredsednik
MajdaŠumrada HarcPodpredsednica
VeraKaroČlanica
DaniloMuršecČlan
DenisKarbaČlan
mag. KlaraMihaldinecČlanica
mag. BorisRužičČlan
SonjaKarbaČlanica
mag. SaškaKlemenčičČlanica
DanijelMernikČlan
DarinkaNovakČlanica
mag. PeterBehinČlan
TatjanaNajvirtČlanica
FrancOšljakČlan
MarkoSimerlČlan
MarijaImširovićČlanica

Mestna četrt Nova vas

Delovna telesa sveta MČ

Vsa delovna telesa MČ Nova vas

Komisija za komunalo in promet
Komisija za kulturne in družabne dejavnosti
Komisija za socialno in zdravstveno varstvo
Komisija za informiranje in izdajanje glasila
Komisija za poravnavo sporov
Komisija za podelitev priznanj
Varnostni sosvet

Mestna četrt Nova vas

Seje sveta MČ Nova vas

Mestna četrt Nova vas

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Mestna četrt Nova vas

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano