Članstvo v mednarodnih organizacijah in mrežah mest

Poglej podmeni

članstvo v mednarodnih organizacijah in mrežah mest

Pridruženi skupini mest podpisnic Evropske deklaracije o krožnih mestih

Mestna občina Maribor se je septembra 2020 pridružila skupini mest podpisnic Evropske deklaracije o krožnih mestih (European Circular Cities Declaration). Izjavo je pripravila široka skupina evropskih organizacij, ki se zavzemajo za prehod v krožno gospodarstvo na lokalni ravni, vključno z ICLEI, Circular Flanders, CSCP, ECERA, Evropsko investicijsko banko, Fundacijo Ellen MacArthur, Eurocities, LWARB, Programom ZN za okolje in mariborskim inštitutom WCYCLE.

Članstvo v organizaciji zavezani k trajnostnemu razvoju

Mestna občina Maribor se je oktobra 2020 včlanila v organizacijo ICLEI – Local Governments for Sustainability ( International Council for Local Environmental Initiatives), ki je vodilna svetovna mreža lokalnih in regionalnih vlad, zavezanih trajnostnemu razvoju. Članstvo v organizaciji nam bo omogočalo dostop do  najnovejših publikacij / poročil / raziskav iz tega področja, možnost izmenjave mnenj / izkušenj med člani, mreženje in povezovanje z ostalimi mesti, sodelovanje na webinarjih in dogodkih, ki jih organizirajo, itd..

Podpisana Ženevska deklaracija županov

V okviru organizacije Forum of Mayors je Mestna občina Maribor 6. 10. 2020 podpisala Ženevsko deklaracijo županov, s katero se bodo v imenu svojih mest zavezali h krepitvi pripravljenosti mest, ambicioznim okoljskim aktivnostim, prizadevanjem za bolj zelena mesta, trajnostni mobilnosti, dostopnosti do stanovanj in zdravja ter večji enakosti in vključevalnosti.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano