Spoznaj mestno občino

Poglej podmeni

SPOZNAJ OBČINO

Delovno področje

Mestna občina Maribor samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, kot določata zakonodaja in statut občine.

Njene ključne naloge so, da svojim občanom zagotavlja možnosti za kvalitetno življenje, delo in razvoj s podporo dejavnosti, ki k temu prispevajo. Med drugim so to kvalitetno zdravstveno in socialno varstvo, vzgojno-izobraževalne storitve (vrtci in osnovne šole), kulturne in športno-rekreativne ter društvene in humanitarne dejavnosti.

Občina skrbi tudi za urejanje prometa in učinkovito komunalno ter prometno infrastrukturo na svojem območju, za javni red in mir in dostopnost njenih občanov do neprofitnih najemniških stanovanj.

Hkrati pa skrbi za varstvo zraka, tal in vodnih virov, za ravnanje z odpadki in, nenazadnje, za zagotavljanje dobrih pogojev za razvoj gospodarstva na svojem območju.

SPOZNAJ OBČINO

Organi MoM

pomembno

Organigram

Povezanost in sodelovanje sta ključna za uspeh in razvoj.

Spoznajte občino in njeno sestavo.

Preberi več
pomembno

Župan

Aleksander Saša Arsenovič je bil izvoljen za župana Mestne občine Maribor v letu 2019.

S svojo ekipo aktivno dela na razvoju, napredku in revitalizaciji mesta z okolico, s ciljem, da bo Maribor mesto za vse.

 

 

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano