Krajevna skupnost Pekre

Poglej podmeni

Krajevna skupnost Pekre

Opis krajevne skupnosti

Osrednji del krajevne skupnosti sestavlja strnjeno naselje v središču Peker in ob glavnih prometnicah: Lackovi cesti, Cesti graške gore in Bezjakovi ulici do Izobraževalnega centra Pekre. Od tam se po obronkih Pohorja razprostira naselje Hrastje, najvišje leži zaselek Markovo (535m). Naselje Hrastje na zahodni strani prehaja v Limbuško grabo. Praznik Krajevne skupnosti Pekre je 21. maj, v spomin na Pekrske dogodke maja 1991 in je tudi spominski dan mesta Maribor.

Prva omemba naselja Pekre sega daleč v zgodovino, četa 1227. Kasneje, 19. februarja 1444, je zapis ko: »Doroteja, vdova po mariborskem meščanu Pavlu iz Gradca, proda mariborskemu kovaču Wolfgangu vinograd v Pekrah (pri Mariboru), ležeč med vinogradoma Gašperja iz Peker in Jurija Puhlerja.« Nekoč je bil ta dokument originalna pergamentna listina z visečim pečatom, shranjena v gornjeavstrijskem deželnem arhivu v Linzu (fond gospoščine Greinburg), vendar ga danes več ni mogoče najti. Ostal je le še izvleček iz leta 1906 v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. V Pokrajinskem arhivu Maribor pa hranijo fotokopijo prepisa..

Vzhodno od naselja se dviga tonalitni osamelec Pekrska gorca (351m) imenovana tudi slovenska Kalvarija s cerkvico Žalostne Matere Božje iz leta 1835, ki je bila zgrajena na mestu križa iz leta 1664. Poslikavo fresk sta opravila slikarja iz Genove v Italiji Tomas Fantoni in Jakob Brollo. Ob kapelici pa je tudi klasicistična grobnica znane mariborske družine Čeligi iz leta 1840. Do kapele vodi križev pot s štirimi kapelicami.

S Pekrsko gorco je povezana legenda o njenem nastanku, ki govori, da je hudič z vrha Pohorja utrgal veliko skalo, da bi z njo uničil grešno mesto Maribor. Pot do mesta pa mu je preprečila Mati božja, zato je v jezi odvrgel skalo in zbežal v noč. Ta skala je danes Pekrska gorca, na Pohorju pa je na mestu odtrgane skale nastalo Črno jezero.

Pekre so primestno-mešano urbano-ruralno naselje. Večina prebivalstva je zaposlenega v sekundarnem in terciarnem sektorju, redki se še ukvarjajo s kmetijstvom. Od zastopanosti gospodarskih panog v Pekrah si po vrsti sledijo kmetijstvo, obrt, storitvena dejavnost, trgovina in drobno gospodarstvo. Področje Peker spada v faro sv. Jakoba v Limbušu. V Pekrah je poleg storitvene in obrtne dejavnosti še večje število zasebnih podjetij in agencij. V zaledju prevladuje kmetijska in gozdarska dejavnost, katerega nosilca sta predvsem Vinag Maribor in Gozdno gospodarstvo, v zadnjem času pa se razvijajo tudi zasebni vinogradniki in sadjarji, predvsem Benediktinski priorat s svojimi sodobno obnovljenimi sadovnjaki in vinogradi. Na obronkih Pohorja v naselju Hrastje še vedno pridelujejo kvalitetna vin.

Med pomembnejše objekte in ustanove v Pekrah sodijo Dom kulture Pekre, Knjižnica Pekre, PGD Pekre, Vrtec Studenci z enotami v KS Pekre, Izobraževalni center za zaščito in reševanje Pekre. Pekre imajo tudi veliko zgodovinsko in kulturno pomembnih objektov. Med njimi so, sakralni spomenik: podružna cerkev Žalostne matere Božje na Pekrski gorci in kapelice križevega pota na Pekrski gorci.

V kraju poleg organov krajevne skupnosti deluje Turistično društvo Pekre, Kulturno društvo Pekre-Limbuš, OO ZSČ Pekre, KO RK Pekre, Društvo upokojencev Limbuš – Pekre, prav tako  deluje tudi KO ZB Limbuš Pekre.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je: Zvonka Debenak, predsednica Sveta KS.

Predsednica Sveta KS
Zvonka Debenak

Telefon

02/2201-839

Elektronski naslov

ks.pekre@maribor.si

Referentka
Jelka Kapun

Telefon

02/2201-839

Elektronski naslov

ks.pekre@maribor.si

Naslov

Sedež KS

Bezjakova ulica 4
2341 Limbuš

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

Krajevna skupnost Pekre

Svet krajevne skupnosti

Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta krjevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost. Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov. Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 – 2022 sestavljajo:

ImePriimekFunkcija
ZvonkaDebenakPredsednica
MihaAjsterPodpredsednik
SrečkoSimonovičČlan
BrigitaHojnikČlanica
AleksandraAjsterČlanica

Krajevna skupnost Pekre

Delovna telesa sveta KS

Vsa delovna telesa KS Pekre

Komisija za socialne zadeve
Komisija za komunalo
Komisija za kulturo
Komisija za gospodarjenje z domom
Komisija za priznanja

Krajevna skupnost Pekre

Seje sveta KS

Krajevna skupnost Pekre

Arhiv sej

Na povezavi se nahaja arhiv sej.

Preberi več

Krajevna skupnost Pekre

Galerija

Mestni servis

Mestni servis

Vse praktične informacije in nasveti za občane in obiskovalce.

Preberi več
Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci Mestne občine Maribor na enem mestu.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano