Urad za komunalo, promet in prostor

Poglej podmeni

Urad za komunalo, promet in prostor

Splošni opis

Urad za komunalo, promet in prostor deluje na področjih, ki se nanašajo na  urejanje prostora, prostorsko in urbanistično načrtovanje,  pripravo prostorskih aktov občine ter geografski informacijski sistem (GIS).

Posebno področje zajema razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa znotraj občinskih meja ter zvez in energetike. V okviru že vzpostavljene infrastrukture , upravljamo in gospodarimo s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami. Celovito delovanje urada je zaokroženo z nenehnim sodelovanjem in koordiniranjem nalog z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike.

Vodja urada
Suzana Fras univ. dipl. gosp. inž.

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za komunalo, promet in prostor

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

Urad za komunalo, promet in prostor

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Urad za komunalo, promet in prostor

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano