Strategija pametno mesto Maribor 2030

Poglej podmeni

Strategija pametno mesto Maribor 2030

Pametno mesto Maribor 2030

Strategija pametnega mesta Maribor je živ strateški dokument, ki predstavlja podlago za
transformacijo mesta Maribor v pametno mesto. Kot živ dokument se bo sama implementacija
strategije sproti spreminjala, a bo sledila smernicam in priporočilom za dosego v tej strategiji
zastavljenih ciljev.


Namen strateškega dokumenta je analiza trenutnega stanja, vzpostavitev ciljev strategije in njeno
spremljanje in vrednotenje, medtem ko je cilj izboljšanje kakovosti občank in občanov Mestne občine
Maribor.


V tem dokumentu so povzeti ključni deli daljše študije in strategije, ki je prav tako usklajena z deležniki.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano