Seznam evidenc, s katerimi upravlja Mestna občina Maribor

Poglej podmeni
 • evidenca oseb (starš in otrok), ki jim Mestna občina Maribor plača enkratno pomoč ob rojstvu otroka,
 • evidenca oseb, ki jim Mestna občina Maribor plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • evidenca posnetkov videonadzornega sistema nad javnimi prometnimi površinami v Mestni občini Maribor,
 • evidenca o odločbah o prekrških Medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca o plačilnih nalogih Medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca rabe javnih površin,
 • evidenca cestnih zapor,
 • evidenca oglaševalnih objektov,
 • evidenca infrastrukturnih objektov,
 • evidenca zadev s področja znižanega plačila vrtca,
 • evidenca podeljenih štipendij,
 • evidenca osnovnih šol in vrtcev,
 • evidenca izdanih dovoljenj za oddajo grba in zastave Mestne občine Maribor,
 • evidenca gradiv za seje Mestnega sveta,
 • evidenca komunalnih prispevkov,
 • evidence iz področja Medobčinskega redarstva,
 • evidence iz področja urejanja prostora,
 • evidenca kategoriziranih občinskih cest,
 • centralna baza postopkov o prekrških prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva,
 • evidenca pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za reševanje, zaščito in pomoč,
 • evidenca razpisov, naročil in objav,
 • register upravnikov večstanovanjskih stavb.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano