Seznam evidenc, s katerimi upravlja Mestna občina Maribor

Poglej podmeni
 • evidenca oseb (starš in otrok), ki jim Mestna občina Maribor plača enkratno pomoč ob rojstvu otroka,
 • evidenca oseb, ki jim Mestna občina Maribor plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • evidenca posnetkov videonadzornega sistema nad javnimi prometnimi površinami v Mestni občini Maribor,
 • evidenca o odločbah o prekrških Medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca o plačilnih nalogih Medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca rabe javnih površin,
 • evidenca cestnih zapor,
 • evidenca oglaševalnih objektov,
 • evidenca infrastrukturnih objektov,
 • evidenca zadev s področja znižanega plačila vrtca,
 • evidenca podeljenih štipendij,
 • evidenca osnovnih šol in vrtcev,
 • evidenca izdanih dovoljenj za oddajo grba in zastave Mestne občine Maribor,
 • evidenca gradiv za seje Mestnega sveta,
 • evidenca komunalnih prispevkov,
 • evidence iz področja Medobčinskega redarstva,
 • evidence iz področja urejanja prostora,
 • evidenca kategoriziranih občinskih cest,
 • centralna baza postopkov o prekrških prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva,
 • evidenca pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za reševanje, zaščito in pomoč,
 • evidenca razpisov, naročil in objav,
 • register upravnikov večstanovanjskih stavb.

Katalog informacij javnega značaja

Register upravnikov večstanovanjskih stavb

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano