Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

Splošne informacije

Register upravnikov večstanovanjskih stavb se uporablja za vpis in izbris upravnika za večstanovanjsko stavbo.

Obvezne priloge so:

 • Pogodbo o upravljanju,
 • seznam etažnih lastnikov,
 • sklep o izboru upravnika,
 • soglasje etažnih lastnikov,
 • dokazilo o pravilno podani odpovedi prejšnjemu upravniku.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za gospodarske dejavnosti

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0309 160 referenca/sklic SI11 75698-7111002, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

Predpisi

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano