Svet invalidov

Poglej podmeni

Invalidi

Svet invalidov v Mestni občini Maribor

Julija 2009 je Mestna občina Maribor pristopila k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) »Občina po meri invalidov«. Z namenom okrepitve sodelovanja društev z mestnimi institucijami in boljšo organizacijo delovanja na tem področju je bil 1. decembra 2010 ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, kot posvetovalno telo župana.

Ob ustanovitvi so člani pripravili Analizo stanja na področju invalidske problematike in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM. Na podlagi pozitivnega Poročila o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor je Mestna občina Maribor dne 7. decembra 2010 prejela listino »Občina po meri invalidov«.

V Svet je vključenih 20 invalidskih društev:

Svet uspešno deluje in pripomore k znatnemu izboljšanju enakih možnosti za vse. V okviru Sveta deluje 9 delovnih skupin, in sicer:

 • Delovna skupina za dostopnost
 • Delovna skupina za izobraževanje
 • Delovna skupina za kulturo
 • Delovna skupina za mednarodno sodelovanje
 • Delovna skupina za ozaveščanje, promocijo in stike z javnostjo
 • Delovna skupina za področje zakonodaje, pravic in položaja invalidov v družbi
 • Delovna skupina za šport
 • Delovna skupina za zaposlovanje
 • Delovna skupina za zdravje.

Sedež Sveta invalidov MOM je na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

Sekretarka Sveta
Ana Mandl

Telefon

02/2201-202

Elektronski naslov

ana.mandl@maribor.si

Invalidi

Seje Sveta invalidov

Invalidi

Glasila Sveta invalidov

Invalidi

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano