Programi za starejše

Poglej podmeni

Starejši

TOTI DCA – Dnevni center aktivnosti za starejše

Društvo TOTI DCA Maribor, so. p., je medgeneracijski dnevni center aktivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju pretežno starejših ter tudi mlajših uporabnikov. Je prostor, kjer starejši aktivno preživijo prosti čas z vključitvijo v številne brezplačne delavnice in tečaje. Poslanstvo društva je delovanje v dobro starejših v pokoju, tistih, ki se nanj pripravljajo, dolgotrajno brezposelnih in tistih, ki želijo v družbi ostati aktivni ter ohraniti kvalitetno življenje.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 

Mestna občina Maribor je za področje izobraževanja odraslih ustanovila Javni zavod Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM-LU), ki deluje že od leta 1922. Poslanstvo AZM-LU je ponuditi udeležencem vseh generacij kakovostno, celostno vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje, ki omogoča posamezniku izboljšanje poklicnih in osebnih zmožnosti. Z učinkovitimi strategijami obveščanja, vodenja in motiviranja, usmerjenimi k najbolj ranljivim skupinam, si prizadevajo, da bi odrasli te priložnosti čim bolj izkoristili.

Pripravili so široko paleto izobraževanj, usposabljanj in tečajev za vse generacije: izobraževanje odraslih, izobraževanje za podjetja, izobraževanje za upokojence (tretje življenjsko obdobje) in izobraževanje brezposelnih.

Programi:

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor (v nadaljevanju U3ŽO Maribor) je bilo ustanovljeno z namenom, da dopolnijo ponudbo izobraževalnih programov za starejše občanke in občane  Maribora.

Cilj je, da si čim več starejših pridobi nova znanja, ki jim bodo v pomoč za kvalitetnejše bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Ugotavljajo, da število starejših v mestu, ki se želijo učiti in pridobiti nova znanja, narašča. Maribor je občina, ki ima nadpovprečno število starejših prebivalcev nad 65 let.

Vseživljenjsko izobraževanje je vzporednica vseživljenjskega dela, kar ni isto kot služba. V novih razmerah, če starejši delujejo zares in osebno odgovorno, se ohranjajo njihove sposobnosti in zmanjšuje se njihova obolevnost. Starejšim je potrebno omogočiti, da v tretjem življenjskem obdobju nadaljujejo svoje življenje.

Za vpis v programe ni starostne omejitve. Programi potekajo večinoma v dopoldanskem času, zato so tudi udeleženci večinoma upokojenci.

Udeleženci se učijo v multimedijsko opremljenih predavalnicah na DOBI, Prešernova ulica 1.

Kakšna je ponudba izobraževalnih programov? 

Na U3ŽO Maribor vsem članom omogočajo učenje in izobraževanje na področjih, ki zadostijo interese in njihove potrebe, ob upoštevanju njihove motivacije, hotenj in priložnosti. Mentorji so skrbno izbrani univerzitetni učitelji, priznani strokovnjaki, umetniki, novinarji – tudi tisti v pokoju – pa tudi mladi diplomanti in doktorji znanosti.

Programi so izjemno zanimivi in raznoliki. Ponujajo učenje veščin krepitve odličnega spomina, vodeno telesno vadbo, znanja za krepitev zdravja – vse o varni uporabi prehranskih dopolnil, računalniško opismenjevanje, štiri tuje jezike, člani se lahko usposobijo za kakovostnejše bivanje v tretjem življenjskem obdobju, lahko se izpopolnijo z znanji o skrbi za okrasne rastline in grmovnice, vsak mesec spoznavajo, s kulturno-zgodovinskega vidika, del našega mesta in Slovenije. Ta program vsebuje tudi celodnevne strokovne ekskurzije, na katerih se tkejo nova prijateljstva. Vse, ki se želijo naučiti kaj novega in koristnega za kakovostnejše življenje, vljudno vabijo, da pišejo na info@u3zo-mb.si ali pobrskajo za informacije po spletni strani https://www.doba.si/drustvo-univerza-za-tretje-zivljenjsko-obdobje-maribor. Z veseljem vam bodo pomagali pri izbiri.

Mariborska knjižnica

V Mariborski knjižnici že 30 let deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki so jo poimenovali Knjižnični cikel. 

Dejavnost je namenjena najstarejšim uporabnikom knjižnice s pestro ponudba različnih aktivnosti v obliki študijskih krožkov, mesečnih srečanj, strokovnih ekskurzij. Vse člane mesečno obveščajo o vseh novostih vezanih na delovanje Knjižničnega cikla in knjižnice.

Za člane Knjižničnega cikla pripravljajo redna mesečna srečanja v obliki pogovorov, predavanj, predstavitev knjig – https://www.mb.sik.si/mesecna-srecanja-20222023.html.

Člani se lahko vključujejo v več študijskih krožkov, ki delujejo na različnih lokacijah – https://www.mb.sik.si/studijski-krozki-20222023.html.

Članstvo v Knjižničnem ciklu je pogojeno s članstvom v knjižnici in kot članom knjižnice je omogočen dostop do Knjižnice s kavča. To pomeni, da lahko člani z geslom prebirajo dnevno časopisje, si izposodijo elektronske knjige, si spletno izposodijo slovenske filme – https://www.mb.sik.si/elektronski-viri-vsi.html.

Vljudno vabljeni v knjižnico.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano