E-oskrba

Poglej podmeni

Starejši

E-oskrba v Mestni občini Maribor

E-oskrba predstavlja sodoben pripomoček za varno bivanje starejših v domačem okolju. V domu uporabnika se namesti posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno sprožitev klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Uporabniku storitve E-oskrbe nudi pomoč usposobljeno zdravstveno o​sebje v asistenčnem centru, ki je na razpolago 24 ur na dan in o sproženem klicu obvesti tudi svojce.

Mestna občina Maribor z Javnim razpisom za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo zagotavlja pomoč občanom pri kritju stroškov uporabe storitve e-oskrbe, in sicer z mesečno subvencijo v višini 10 eur za obdobje 24 mesecev. Do subvencije so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki morajo izpolnjevati en pogoj iz vsaj dveh različnih kriterijev javnega razpisa. Kriteriji so opredeljeni po kategorijah, in sicer kot starostni pogoj, bivanjske okoliščine, bolezensko stanje in socialni položaj vlagatelja.

Mesto objave javnega razpisa je na spletni strani Mestne občine Maribor pod razdelkom javni razpisi.

Vloga s prilogami razpisne dokumentacije se odda priporočeno po pošti.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano