Ob rojstvu

Poglej podmeni

Otroci in mladi

Enkratna denarna pomoč

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka – Mestna občina Maribor na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2001, 20/2013, 11/2016, 11/2022) vsakemu otroku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, dodeli enkratno denarno pomoč v višini 130,00 EUR. K vlogi je obvezno potrebno priložiti davčno številko vlagatelja.

Otroci in mladi

Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin – je občinski socialnovarstveni program. Vse pogoje, postopek in izdajanje mlečnih preparatov opredeljuje Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v MOM (MUV št.7/2008, 11/2022). Starši/skrbniki pravico uveljavljajo pri izbranem pediatru v posvetovalnici do šestega meseca starosti za največ 3.600 g mlečnega preparata na mesec v kolikor je dohodek na družinskega člana nižji ali enak 55% od povprečne plače v RS. Mlečne preparate v primeru zdravstvene indikacije lahko otrok prejema do 18 meseca starosti.
Za uveljavljanje te pravice mora starš napisati vlogo, kjer obvezno navede podatke: ime priimek, naslov, davčno številko, TRR (starš) in ime priimek, datum rojstva, naslov (otrok).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano