Strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad

Poglej podmeni

GLAZERJEVE NAGRADE

Delo strokovnih komisij

Člane in predsednike strokovnih komisij za potrebe vsakoletnega razpisa na predlog Odbora imenuje župan v skladu z določili predpisa, ki ureja imenovanje strokovnih komisij na področju kulture.

Delo strokovnih komisij zajema sedem kulturno umetniških področij: književnost, ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine, likovne umetnosti, uprizoritvene umetnosti, avdiovizualno in sodobno medijsko ustvarjanje, glasbene umetnosti in arhitekturo in oblikovanje.

Strokovne komisije oblikujejo utemeljitve predlaganih kandidatov in jih do roka, ki ga določi Odbor, posredujejo Odboru v odločanje. Strokovne komisije za posamezno področje Odboru predlagajo kandidate za Glazerjevo nagrado, Glazerjeve listine ter vsake tri leta za Glazerjevo priznanje.

glazerjeve nagrade

Strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad

Strokovne komisije za podelitev Glazerjevih nagrad

Strokovna komisija za literaturo
Strokovna komisija za ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine
Strokovna komisija za vizualne umetnosti
Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti
Strokovna komisija za avdiovizualno in sodobno medijsko ustvarjanje
Strokovna komisija za glasbene umetnosti
Strokovna komisija za arhitekturo in oblikovanje

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano