Velika čistilna akcija 2022 – Moji odpadki, moja skrb

Poglej podmeni

Velika čistilna akcija 2022 – Moji odpadki, moja skrb

Splošni opis

Mestna občina Maribor v okviru projekta Izboljšajmo Maribor četrto leto zapored organizira veliko občinsko čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb 2022.

Letos jo bomo izvedli v kar šestih terminih. Najprej bomo poskrbeli za naše vode, in sicer 19. in 26. marca, ko bomo najprej očistili Dravo in nabrežje med Koblarjevim zalivom in dvoetažnim mostom, prihodnjo soboto pa še Radvanjski, Pekrski in Stražunski potok.

Velika čistilna akcija, ko bomo pobirali odpadke v naravi, pa bo potekala 9. aprila na levem in na desnem bregu Drave.

Tako bomo pokrili vse naše mestne četrti in krajevne skupnosti. V okviru akcije bomo poskrbeli tudi za odstranitev bele omele na drevesih funkcionalnih zemljišč blokov.

Termini in način zbiranja odpadkov

Termin velike čistilne akcije in lokacije:

9. april:

 • mestne četrti in krajevne skupnosti na levem bregu Drave: MČ Ivan Cankar, Center, Koroška vrata ter KS Kamnica, Bresternica-Gaj in Malečnik-Ruperče.
 • mestne četrti in krajevne skupnosti na desnem bregu Drave: MČ Nova vas, Tabor, Magdalena, Brezje-Dogoše-Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Radvanje, Studenci ter KS Limbuš, Pekre in Razvanje.

Zbor vseh sodelujočih v čistilni akciji bo ob 10. uri, ko bo na zbirnih mestih (v prilogah) možno dobiti tudi vrečke za smeti in rokavice. Odpadke bodo na zbirnih mestih občani lahko pustili do 14. ure.

 • Sodelujejo: občani, društva, javna podjetja, javni zavodi, Mestna občina Maribor
 • Čistimo: naravno okolje, okolico stanovanjskih blokov, rekreacijske površine, otroška igrišča …
 • Zbiramo: volumensko manjše in nenevarne odpadke iz narave (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki …) in zeleni obrez (pokošena trava, obrez grmovnic in dreves, bela omela).

Zbrane odpadke odnesemo:

 • na začasna zbirna mesta. Na dan akcije bomo v vsaki MČ oziroma KS vzpostavili zbirna mesta za odlaganje manjših komunalnih odpadkov in mesto za odlaganje zelenega obreza. Seznam lokacij bo objavljen na spletni strani www.maribor.si in Facebook strani Mestne občine Maribor;
 • v koše za smeti, zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov ali v domači zbiralnik.
 • NE zbiramo: kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, gradbenih odpadkov.
 • Obvezna oprema: zaščitne rokavice in vrečke za odpadke (najbolje že rabljene vrečke, ki jih imamo doma). Nekaj vrečk in rokavic bo na voljo tudi na zbirnih mestih.
 • Strokovno podporo zagotavljajo javna podjetja iz skupine Javnega holdinga Maribor, za vse informacije bodo na lokacijah na voljo predstavniki MČ in KS.
 • Če naletimo na divje odlagališče odpadkov: fotografiramo in o lokaciji obvestimo mestno četrt oz. krajevno skupnost ali Medobčinski inšpektorat na telefonsko številko: 040 205 953, na elektronski naslov: medobcinska.inspekcija@maribor.si ali preko aplikacije Izboljšajmo Maribor (izboljsajmo.maribor.si).
 • Če najdemo v naravi nevarne odpadke (npr. injekcijske igle): o lokaciji obvestimo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu, da odpadke na varen način odstrani iz narave.

Termini vseh čistilnih akcij:

Skupnostne čistilne akcije na terenu  bodo potekale štiri sobote v marcu in aprilu in dva petka v aprilu v organizaciji šol in vrtcev, in sicer:

 • 19. marec – čiščenje voda – DRAVA / od 10. do 13. ure/  čiščenje struge reke Drave in čiščenje nabrežja v sodelovanju z občani (akcija je končana);
 • 26. marec – čiščenje voda – POTOKI /od 10. do 13. ure / čiščenje potokov v sodelovanju z občani.
 • 8. april – čiščenje okolice šol in vrtcev / od 10. do 13. ure/ čiščenje okolice vrtcev in šol
 • 9. april – velika čistilna akcija – LEVI IN DESNI BREG / od 10. do 14. ure / čiščenje okolja in odstranjevanje bele omele na desnem in levem bregu Drave v sodelovanju z občani;

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano