Pomoč občanom

Poglej podmeni

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Dežurna številka službe za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Maribor

Zaščita in reševanje

Kontakti skupne službe civilne zaščite

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Klic v sili

Številke za klic v sili so v celotni Evropski Uniji enotne:

 • 112 – klic sili
 • 113 – številka policije
 • 116 000 – enotna evropska številka za prijavo pogrešanih otrok

Kdaj pokličemo klic v sili?

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, naravna nesreča…)
 • kakšno POMOČ potrebujete

Ko pošljete besedilni klic v sili SMS:

 • V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.
 • Vpišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,…).
 • Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.
 • Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.
 • Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.

Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

Pravno besedilo

Ob klicu na številko 112, v regijskem centru za obveščanje, samodejno pridobijo podatke o telefonski številki in lokaciji klicatelja. Pogovor klicatelja z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci se snema. Podatke hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano