Vrtci

Poglej podmeni

Otroci in mladi

Vrtci v Mestni občini Maribor

V Mestni občini Maribor se predšolska vzgoja izvaja v 36. enotah osmih javnih vrtcev in v osmih zasebnih vrtcih. 

V skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestna občina Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:

 • splošne popuste,
 • poletne rezervacije in
 • bolezensko odsotnost.

Splošni popusti so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža:

 • za 33 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v  programe prvega starostnega obdobja,
 • za 25 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v  programe prvega starostnega obdobja,
 • za 30 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v  programe drugega starostnega obdobja in kombinirane oddelke,
 • za 21 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v  programe drugega starostnega obdobja in kombinirane oddelke.

Staršu se splošni popusti obračunajo pri položnici vrtca.

Poletne rezervacije –  Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni neprekinjeni odsotnosti (31 koledarskih dni) v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, rezervacijo v višini 30 % njim določenega zneska plačila po odločbi za program, v katerega je bil otrok vključen pred rezervacijo. Starši so dolžni počitniško odsotnost pisno napovedati vrtcu vsaj sedem dni pred prvim dnem odsotnosti.

Starši lahko pravico iz predhodnega odstavka uveljavljajo za en mesec.

V primeru poletnega izpisa otroka iz vrtca in hkratnega ponovnega vpisa v vrtec z novim šolskim letom, bo otrok razvrščen v enoto vrtca oziroma oddelek v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet in prioritetnega vrstnega reda vlog.

Bolezenska odsotnost – za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. Starši lahko uveljavljajo pravico za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca v skupnem trajanju največ 3 mesece letno.

Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).

Otroci in mladi

Vrtci v Mestni občini Maribor

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Tomšičeva ulica 32

Enota Košaki

Krčevinska ulica 10

Enota Kamnica

Vrbanska cesta 93

Enota Bresternica

Na Gaj 4

Vrtec Ivana Glinška Maribor

Gledališka ulica 6

Enota Gregorčičeva/Krekova

Gregorčičeva ulica 32

Enota Pristan

Usnjarska ulica 11

Enota Smetanova

Smetanova ulica 34a

Enota Ribiška

Ribiška ulica 11

Enota Kosarjeva

Kosarjeva ulica 41

Vrtec Jadvige Golež Maribor

Betnavska cesta 100

Enota Ob gozdu

Ertlova ulica 3

Enota Cesta zmage

Cesta zmage 28

Vrtec Jožice Flander Maribor

Focheva ulica 51

Enota Vančka Šarha

Smoletova ulica 7

Enota Razvanje

Razvanjska cesta 64

Vrtec Otona Župančiča Maribor

Oblakova ulica 5

Enota Lenka

Ulica Pohorskega odreda

Enota Mehurčki

Ulica Arnolda Tovornika 12

Vrtec Pobrežje Maribor

Cesta XIV. divizije 14a

Enota Brezje

Na Trati 6

Enota Čebelica

Malečnik 52

Enota Mojca

Železnikova ulica 24

Enota Najdihojca

Majeričeva ulica 9

Enota Ob gozdu

Ob gozdu 22

Enota Kekec

Ulica Štravhovih 50

Vrtec Studenci Maribor

Groharjeva ulica 22

Enota Pekrska

Pekrska cesta 17

Enota Iztokova

Žabotova ulica 10

Enota Radvanje

Grizoldova ulica 1

Enota Limbuš

Šolska ulica 25

Enota Pekre

Bezjakova ulica 19

Vrtec Tezno Maribor

Dogoška cesta 20

Enota Lupinica

Ulica Hinka Nučiča 11

Enota Pedenjped

Ulica heroja Nandeta 3

Enota Mehurčki

Janševa ulica 3

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Lenka

Ulica Pohorskega odreda

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Veveriček

Focheva ulica 51

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Mehurčki

Janševa ulica 3

Center Gustava Šiliha Maribor (razvojni oddelki predšolske vzgoje) – Enota Sovice

Majcigerjeva ulica 37

Center za sluh in govor Maribor

Vinarska ulica 6

Zasebni vrtec Inštitut Sofijin izvir Maribor, zasebni waldrofski vrtec Studenček

Valvasorjeva ulica 94

Zasebni vrtec Waldorfski vrtec Maribor – Mavrična Dežela

Wilsonova ulica 18

Zasebni vrtec Zavod Antona Martina Slomška Maribor – Hiša otrok, vrtec Montessori

Vrbanska cesta 30

Zasebni vrtec Zavod za življenje Maribor – zasebni vrtec hiša otrok Montessori

Tomšičeva ulica 38

Zasebni vrtec Želvica Maribor

Strossmayerjeva ulica 34a

Zasebni vrtec Zasebni zavod otroško veselje – vrtec Copatki

Ruška cesta 106

Zasebni vrtec Zasebni zavod – vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka

Terčeva ulica 21

Zasebni zavod Nanin vrtec, vzgoja in varstvo otrok

Lackova cesta 93

Otroci in mladi

Javni zavod Naslov Ravnatelj Email Povezava
Vrtec Borisa Pečeta Maribor Tomšičeva ulica 32, Maribor, Slovenija Mateja Bregant Kontakt
Enota Košaki Krčevinska ulica 10, Maribor, Slovenija
Enota Kamnica Vrbanska cesta 93, Kamnica, Slovenija
Enota Bresternica Na Gaj 4, Bresternica, Slovenija
Vrtec Ivana Glinška Maribor Gledališka ulica 6, Maribor, Slovenija Ester Mlaj Kontakt
Enota Gregorčičeva/Krekova Gregorčičeva ulica 32, Maribor, Slovenija
Enota Pristan Usnjarska ulica 11, Maribor, Slovenija
Enota Smetanova Smetanova ulica 34a, Maribor, Slovenija
Enota Ribiška Ribiška ulica 11, Maribor, Slovenija
Enota Kosarjeva Kosarjeva ulica 41, Maribor, Slovenija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano