Dan Maribora 2022 – Povezujemo mesto s predmestjem

Poglej podmeni

Dan Maribora 2022

19. in 20. oktobra z domačini in mariborskimi kulturniki po zgodbah preteklosti in sodobnosti z avtobusi

Termini:

 • Sreda, 19. oktober, ob 11.00 in 16.00
 • Četrtek, 20. oktober, ob 11.00 in 16.00

Start: Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1

Prijava: Muzej narodne osvoboditve Maribor, tel.: 02 235 26 05, od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00

OGLEDI SO BREZPLAČNI

Lokacija: Košaki – podružnična šola v Košakih, košaške vile, opekarna, gledališki oder in drugo

V središče bomo postavili teme, povezane z gledališčem in industrijo na tem območju.

Med vožnjo in na terenu bomo govorili o košaški opekarni, tovarni mesnih izdelkov, košaških tunelih in še o čem. Omenili bomo košaške vile, med drugim tisto, v kateri je bila tovarna čokolade Mirim, ki je povezana z osebno knjižnico Rudolfa Maistra. Predstavili bomo lokalno gledališko in glasbeno sceno Košakov po drugi svetovni vojni in obiskali podružnično osnovno šolo, kjer delujeta šolska gledališka in lutkovna skupina. Na poti nas bo presenetil lik Arnolda Tovornika, vpletli pa bomo tudi nekaj literarnih odlomkov.

Pri programu se bomo povezali domačini, šolarji, učitelji, igralci, lutkarji in knjižničarji.

Postanka:

 1. Nekdanja opekarna
 2. Podružnična osnovna šola Košaki

Lokacija: Melje in Pobrežje: Hutterjeva tovarna, carinski kolodvor, »stolpersteini« na Pobrežju, Hutterjeva kolonija

Vsebina:

Osrednji temi vodenja bosta mariborska tekstilna industrija in II. svetovna vojna v Mariboru.

Med vožnjo do prvega postanka bo predstavljen razvoj Melja do danes. Posebej bosta izpostavljeni podjetje Franz (danes Intes) in meljska vojašnica. Prvi postanek bo namenjen ogledu nekdanje tovarne Hutter (kasneje MTT) in njenemu ustanovitelju Josipu Huttru. Z zadnjim zaposlenim v MTT Marjanom Mencigarjem si bomo ogledali tudi notranjost tovarniških zgradb.

Na poti do drugega postanka bomo izpostavili še dve tekstilni tovarni: najstarejšo tekstilno tovarno v Melju, ki jo je leta 1923 ustanovil Vilko Löbl/Larič, in tovarno Marka Rosnerja, v okviru katere sta bila nekoč otroški vrtec in bazen za zaposlene. Drugi postanek bo namenjen ogledu nekdanjega carinskega kolodvora, ki je kraj dveh najbolj množičnih oblik nacističnega nasilja v Mariboru: od tod so leta 1941 v izgnanstvo odpeljali okoli 10.000 Slovencev (med njimi okoli 4.000 Mariborčanov) in tukaj je v zimi 1941-1942 umrlo okoli 5.000 sovjetskih vojnih ujetnikov. Pot bomo nadaljevali proti Pobrežju ter kratko predstavili še dve meljski tovarni: Zlatorog in Mariborsko livarno.

Na Pobrežju se bomo ustavili na Nasipni ulici, kjer bomo predstavili judovski družini Kohnstein in Singer, ki sta tukaj nekoč živeli in na katerih usodo med II. svetovno vojno od leta 2012 spominjajo prvi slovenski stolpersteini / tlakovci spomina / spotikavci. Na poti do zadnjega postanka bomo predstavili še razvoj Pobrežja do danes. Posebej bosta izpostavljena dva nekdanja prebivalca Pobrežja, Drago Kobal in Martin Konšak, po katerih se imenujeta mariborski osnovni šoli. Zadnji postanek bo namenjen v letih 1936–1937 zgrajeni Huttrovi koloniji. Njene značilnosti bomo spoznali s pomočjo učencev Osnove šole Draga Kobala in njihove učiteljice zgodovine, ge. Marjetke Berlič.

Postanki:

 1. nekdanja tovarna Hutter (kasneje MTT) s sodelovanjem zadnjega zaposlenega v MTT, g. Marjana Mencigarja,
 2. nekdanji carinski kolodvor,
 3. »stolpersteini« za družini Kohnstein in Singer, Nasipna ulica 68, Hutterjeva kolonija s sodelovanjem učencev Osnove šole Draga Kobala in njihove učiteljice zgodovine, ge. Marjetke Berlič.

Lokacija: Studenci:  Železničarska kolonija, Delavnice Južne železnice/SŽ VIT, Koroški kolodvor, KIBLA portal

Vsebina:

Med vožnjo v smeri Studencev bo beseda tekla o razvoju obrtniških delavnic, začetkih razvoja industrije v Mariboru s poudarkom na tekstilni industriji in o prihodu prvega vlaka v mesto. Ustavili se bomo pri železničarski koloniji, se nato sprehodili proti SŽ VIT, kjer so nekoč stale Delavnice Južne železnice, potem pa bomo pot nadaljevali do koroškega kolodvora in Kibla Portala, kjer je bila nekoč prva tekstilna tovarna v mestu. Sprehod bomo zaključili na terasi s pogledom na staro mestno jedro.

Postanki:

 1. Železničarska kolonija
 2. Delavnice Južne železnice / SŽ VIT
 3. Koroški kolodvor
 4. Kibla portal –  Češka hiša

Lokacija: Tabor – Nova vas: arhitektura 20. stoletja, beton, Forma viva, moderna umetnost

Vsebina:

Seznanili vas bomo z urbanističnim razvojem tega območja mesta s poudarkom na arhitekturi druge polovice 20. stoletja. Posamezne stavbe in celote, dela znanih avtorjev, so nosilci  funkcionalne, socialne , zgodovinske ter likovne vrednosti določenega obdobja. So naša dediščina, zaščitena z zakoni in odloki.

Predstavili bomo mednarodni kiparski simpozij Forma viva, ki je v istem obdobju obogatil mesto Maribor z devetnajstimi betonskimi umetninami na prostem. Kakšno je bilo življenje stanovalcev v takrat novonastalih blokovskih naselij, bo z nami delil nekdanji stanovalec, Vid Kmetič. Zaključili bomo s podrobnim ogledom skulpture Luja Vodopivca na zelenici pred RTV regionalnim centrom, kjer se nam bo pridružila nekdanja novinarka, ga. Lučka Gruden.

Postanki:

 1. OŠ Tabor 1, Ulica Arnolda Tovornika 21
 2. Zelenica pri RTV regionalnem centru, Ilichova ul. 33

Lokacija: Tezno: Metalna, TAM (Cona Tezno) in pokopališče Dobrava

Vsebina:

Ogled še danes izrazito industrijske mestne četrti Tezno bo namenjen predvsem spoznavanju industrijske preteklosti ter ogledu nekdanjih mariborskih industrijskih gigantov Metalne in Tovarne avtomobilov Maribor.

Ob strokovnem vodstvu g. Janeza Točaja iz podjetja ACE Metalna d. o. o. bomo na sprehodu skozi prostrane industrijske hale Metalne podoživeli duh nekdanje proizvodnje in si v zaklonišču ogledali razstavo v spomin na žrtve vseh genocidov »Šest milijonov ladjic«, ki šokirajo, Društva UP-ornik. Nato se bomo zapeljali do kompleksa bivše tovarne TAM, kjer nas bodo sprejeli predstavniki Cone Tezno. Spustili se bomo v globoke podzemne rove ter ob ogledu filma spoznali vzpon in padec tega mariborskega industrijskega velikana.

Na povratku proti mestu se bomo ustavili še pri pokopališču Dobrava in opozorili na njegove posebnosti, kot so specifična krajinska arhitekturna zasnova in razdelitev na različne funkcionalne dele.

Med vožnjo po Teznem bomo odkrivali še manj znane tezenske zgodbe: letališče Tezno, stadion Kovinar in motoristične dirke, šolski kompleks nekdanje Industrijske kovinarske šole, kopališče TAM, radijski stolp, cerkev Sv. Cirila in Metoda, delavska naselja …

Postanki:

 1. Metalna Maribor
 2. TAM (Cona Tezno)
 3. Pokopališče Dobrava

Sodelujejo:

Lutkovno gledališče Maribor, Mariborska knjižnica, Mestna občina Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Sinagoga Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano