Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad

Poglej podmeni

glazerjeve nagrade

O prejemnikih Glazerjevih nagrad in listin odloča Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad

Odbor sestavljajo predsednik in 8 članov, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor. Mandat Odbora in članov traja 4 leta. Odbor v trenutni sestavi je bil imenovan 7. septembra 2020.

Odbor vsako leto pripravi in objavi Razpis za Glazerjevo nagrado in Glazerjeve listine, obravnava prispele predloge skupaj z mnenji strokovnih komisij in odloči o vsakoletni podelitvi Glazerjeve nagrade in  Glazerjevih listin. Odbor tudi pripravi svečano podelitev Glazerjevih nagrad.

GLAZERJEVE NAGRADE

Predstavitev odbora

Predsednik
dr. Miran Štuhec

Telefon

Elektronski naslov

Člani:

Irena Gajser

Mag. Branislav Rajić

Janez Ujčič

Mateja Dover Emeršič

Jelka Vrečko

Dr. Karmen Teržan Kopecky

Mag. Aleš Osrajnik

Nikolaj Sajko

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano