Institucionalno varstvo

Poglej podmeni

Starejši

Institucionalno varstvo v Mestni občini Maribor

Socialno varstvena pravica je opredeljena v  Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi izdane odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Starejši

Domovi za starejše v Mariboru

Dom Danice Vogrinec Maribor

Čufarjeva cesta 9

Dom starejših občanov Tezno

Panonska ulica 41

Dom pod gorco

Pekrska cesta 56

SeneCura Dom starejših občanov Maribor

Cesta Osvobodilne fronte 43

Starejši

Dom za ostarele Naslov Povezava
Dom Danice Vogrinec Maribor Čufarjeva cesta 9, Maribor, Slovenija
Dom starejših občanov Tezno Panonska ulica 41, Maribor, Slovenija
Dom pod gorco Pekrska cesta 56, Maribor, Slovenija
SeneCura Dom starejših občanov Maribor Cesta Osvobodilne fronte 43, Maribor, Slovenija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano