Javna igrišča

Poglej podmeni

Otroci in mladi

Kako so otroci narisali svoje sanjsko igrišče na Studencih

Zaradi pomanjkanja novih, sodobnih zunanjih, javnih igrišč za otroke, je vodstvo MO Maribor proaktivno pristopil k postavljanju čim več zunanjih igral z urejeno okolico.

Gibanje, rekreacija, igra, druženje in zdrav življenjski slog so med cilji, ki jih želimo doseči s postavljanjem novih igral. Zato so igrala tudi smiselno in strokovno izbrana, da zagotavljajo razvoj kognitivnih in motoričnih sposobnosti vseh, ki jih uporabljajo. Ker pa je gibanje in zdrav življenjski slog pomemben za celotno družbo, je mariborska občina namestila tudi igrala, ki so primerna za starejše osebe in gibalno ovirane.

Na prvo igrišče v mestni četrti ali krajevni skupnosti je čakal marsikdo, tako je bilo tudi v Mestni četrti Studenci.

Pobude za javno igrišče so prihajale iz vseh smeri, od staršev, ki imajo otroke v vrtcih in osnovnih šolah, do predstavnikov mestne četrti. Najbolj pa so si to želeli otroci. In ravno zato smo jih vključili v postopek ustvarjanja javnega igrišča. Otroke iz Osnovne šole Janka Padežnika in Vrtca Studenci smo povabili, da so s svojimi risbicami na temo kako si želijo, da izgleda njihovo sanjsko igrišče. Risbice, ki smo jih dobili so polne otroške iskrivosti, idej, barv, sonca, dobre in potencialnih umetniških praks. Zato jih objavljamo tudi na spletni strani pod ločenima zavihkoma osnovna šola in vrtec.

Odprta zunanja javna igrišča in igrala v Mestni občini Maribor

V Mestni občini Maribor imamo 35 javnih otroških igrišč, v nastajanju jih je še vsaj deset, ki bodo postavljena do konca leta 2022, za katere skrbi koncesionar, Snaga d.o.o.. V letu 2022 so bila dopolnjenja igrala na Schreinerjevem trgu na Taboru z vadbenimi napravami za starejše in gibalno ovirane in so tako postala prva takšna igrala, ki nagovarjajo to ciljno skupino v Mariboru.

Otroška igrala vzdržujemo v skladu z varnostnimi zahtevami standardov in Priročnikom Varno otroško igrišče, upošteva se tudi Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Mestni občini Maribor.

Za namene funkcionalnih pregledov javnih otroških igrišč je ustanovljena komisija v sestavi predstavnikov Mestne občine Maribor in Snage d.o.o., ki preglede na terenu izvaja vsake tri mesece. Vsakoletno pa se izvede tudi pregled igrišč s strani zunanjega pregledovalca.

Med zunanje igralne in vadbene površine umeščamo tudi naprave za ulično vadbo, BMX progo na Taboru in Skate park Maribor.

Otroci in mladi

Zunanja igrišča in igrala v Mestni občini Maribor

Igrišče Mestni park

Mestni park

Igrišče Slovenska ulica

Igrišče Gregorčičeva ulica

Trubarjeva ulica 1

Igrišče Trg Borisa Kidriča

Igrišče KS Malečnik

Malečnik 55

Igrišče Magdalenski park

Jezdarska ulica 20

Igrišče Magdalenski park – Ljubljanska ulica

Ljubljanska ulica 15a

Igrišče Ghegova ulica

Igrišče križišče Celjske ulice in Frankolovske ulice

Celjska ulica 2

Igrišče Schreinerjev trg

Schreinerjev trg

Igrišče Letonjeva ulica

Letonjeva ulica 8

Igrišče pri Domu Antona Skale

Majcigerjeva ulica 37

Igrišče Greenwich Pobrežje

Cesta XIV. divizije 30a

Igrišče Brezje

Na Trati 4

Igrišče Bevkova ulica

Bevkova ulica

Igrišče Borova vas

Borova vas

Doživljajsko igrišče (Ertlov gozdič)

Igrišče Titova cesta

Titova cesta

Igrišče Pohorska vzpenjača

Igrišče Macunova ulica

Macunova ulica

Igrišče Trg svobode

Trg svobode

Naprave za ulično vadbo – Športni park Železničar Tabor

Popovičeva ulica 14

Naprave za ulično vadbo – Pobrežje

Ulica bratov Greifov 30

Naprave za ulično vadbo – Študentski domovi

Gosposvetska cesta 85

BMX progra Tabor Maribor

Tabor

Skate park Maribor

Borštnikova ulica 21

Igrala MČ Tezno

Romihova ulica 12

Igrala MČ Pobrežje

Cesta XIV. divizije 8

Igrala KS Pekre

Bezjakova ulica 4

Igrala KS Kamnica

Vrbanska cesta 97

– MČ Koroška vrata

Tomanova ulica 2

NK Dogoše

Nad reko 1

Igrala pri NK Dogoše

MČ Brezje

Na Trati 2

Igrala pri MČ Brezje

Igrala Studenci

Občinska cesta

Igrala na Studencih

MČ Tezno igrala

Panonska ulica 12

Igrala pri sedežu MČ Tezno

Igrala Bresternica

Pri motelu 8

Nova igrala ob veslaškem klubu v Bresternici

Igrala Limbuš

Ob Blažovnici 53

Sklop novih lesenih igral izglasovanih v Participativnem proračunu

Igrala Trg Dušana Kvedra

Trg Dušana Kvedra

Igrala NK Pobrežje

Kosovelova ulica 11

Igrala pri NK Pobrežje

Otroci in mladi

Ime igrišča Naslov Povezava
Igrišče Mestni park Igrala V Mestnem Parku MB, Maribor City Park, Mestni park, Maribor, Slovenija
Igrišče Slovenska ulica Otroško igrišče Slovenska ulica, Center, Maribor, Slovenija
Igrišče Gregorčičeva ulica Evangeličanska cerkvena občina Maribor, Trubarjeva ulica, Maribor, Slovenija
Igrišče Trg Borisa Kidriča Otroško Igrišče, Maribor, Slovenija
Igrišče KS Malečnik Nogometni klub Malečnik, Malečnik, Slovenija
Igrišče Magdalenski park Otroško igrišče, Magdalenski park, Jezdarska ulica, Maribor, Slovenija
Igrišče Magdalenski park – Ljubljanska ulica Igrišče Magdalenski park – Ljubljanska ulica
Igrišče Ghegova ulica Bičarjev park, Maribor, Slovenia
Igrišče križišče Celjske ulice in Frankolovske ulice Celjska ulica 2, Maribor, Slovenia
Igrišče Schreinerjev trg Schreinerjev trg, Maribor, Slovenija

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano