Pomoč ukrajinskim beguncem

Poglej podmeni

Pomoč ukrajinskim beguncem

Kako pomagati ukrajinskim beguncem, ki prihajajo v Slovenijo

Telefonske informacije

Vlada RS za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine je vzpostavila brezplačno telefonsko številko 080 41 42, za klice iz tujine je na voljo številka +386 1478 7530. Klicni center deluje vse dni v tednu od 8. do 18. ure. Za pomoč je na voljo tudi e-naslov info.ukrajina@gov.si.

Registracija beguncev in njihove pravice

Osebe, ki pridejo iz Ukrajine, so lahko v Sloveniji 90 dni brez kakršnega koli vizuma in se prosto gibljejo znotraj EU. Na policijski postaji se lahko prijavijo kot gostje (turisti) (tel. številka 113 ali 02/22 08 630 – Policijska postaja Maribor I, Vošnjakova ulica 1 Maribor).

Prijava ali registracija beguncev je priporočljiva, če bodo osebe v Sloveniji živele dlje časa. Na policijski postaji lahko zaprosijo za status začasne zaščite, vendar morajo to narediti v roku 3 dni od vstopa v Slovenijo.

Osnovna zdravstvena oskrba

Vsi ukrajinski begunci imajo ne glede na njihov status pravico do zdravstvene oskrbe v kateremkoli zdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Center za socialno delo za mladoletnike brez spremstva

V primeru, da v Slovenijo vstopi otrok brez zakonitega zastopnika je to potrebno nujno in takoj urediti na Centru za socialno delo, ki otroku določi skrbnika.

Brezplačne SIM kartice s predplačniškimi paketi

Begunci iz Ukrajine, ki želijo pridobiti SIM kartico s predplačniškim paketom in so nastanjeni v privatnih namestitvah, naj se obrnejo na najbližje območno združenje Rdečega križa ali svoje podatke pošljejo na info@rkmb-drustvo.si. Do SIM kartice so upravičene osebe, ki so registrirane oz. v postopku pridobivanja začasne zaščite.

Pomembne telefonske številke v Mestni občini Maribor in v Republiki Sloveniji:

113 – številka policije za klic v sili

112 – enotna telefonska številka za klic v sili

+386 2 321 10 00 – Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor

+386 2 220 86 30 – Policijska postaja Maribor I, Vošnjakova ulica 1, Maribor

+386 2 28 62 00  – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor

+386 59 080 350 – Karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor

+386 2 234 40 00 – Območno združenje Rdečega križa Maribor, Ulica pariške komune 13, Maribor

+386 2 250 66 00 – Center za socialno delo Maribor

+386 59 180 481 – Informacije glavna avtobusna postaja (Marprom), Mlinska ulica 1, Maribor

080 81 11 – Infocenter Slovenske železnice

+386 2 220 83 83 – Upravna enota Maribor, Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije,   Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano