Štipendije za nadarjene

Poglej podmeni

Mladi

Štipendije za nadarjene dijake in študente

V Mestni občini Maribor podeljujemo enoletne štipendije dijakom in študentom od leta 2002. Na osnovi Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka od vključno drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija od vključno drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža. Na osnovi Odloka o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka od vključno drugega letnika srednjega poklicnega izobraževanja, katero traja praviloma tri šolska leta.

Dijaki in študenti morajo izpolnjevati tudi pogoje, kot so slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, povprečno oceno, izjemne dosežke in ostale pogoje v skladu z odlokoma ter z javnima razpisoma, ki sta vsako leto objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor (predvidoma v drugi polovici meseca julija).

Občinska štipendija ni združljiva z nobeno drugo štipendijo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano