Sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor

Poglej podmeni

zaščita in reševanje

Naloge in poslanstvo

Za potrebe zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor so organizirane različne sile zaščite in reševanja za pomoč v času naravnih ali drugih nesreč. Kot izvajalce varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami štejemo vse izvajalce, ki na kakršen koli način varujejo, preprečujejo in zmanjšujejo posledice ob nastanku naravne in druge nesreče, ter zagotavljajo varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zaščita in reševanje

Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti. Občine praviloma oblikujejo enote in službe Civilna zaščite glede na stopnjo ogroženosti mesta na določeno naravno ali drugo nesrečo. Stopnje ogroženosti so podane v OCENI OGROŽENOSTI MESTA ZA RAZLIČNE NARAVNE IN DRUGE NESREČE.

Organiziranost enot Civilne zaščite in drugih sil ter služb za zaščito, reševanje in pomoč se v občinah izvaja po »Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč« (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter po »pravilniku o kadrovskih in materialni formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite« (Uradni list RS, št. 104/08).

V času intervencije, naravne ali druge nesreče lahko Civilno zaščito kontaktirate na telefonsko številko 02 220 1 428 (ko je telefonska številka aktivna je obarvana zeleno, sicer pa obarvana rdeče in neaktivna), sicer pa na elektronski naslov: civilna.zascita@maribor.si

Zaščita in reševanje

Javna gasilska služba

Javna gasilska služba na območju Mestne občine Maribor je organizirana iz prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot, ki s pomočjo enotnega usklajevanja in vodenja zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah, ter ob drugih gasilskih intervencijah.

Gasilska brigada Maribor

Javni zavod gasilska Brigada Maribor je po sklepu o kategorizaciji gasilskih enot javne službe Mestne občine Maribor, št. 84500-1/2010 z dne 26.02.2010, določena kot osrednja gasilska enota in na območju občine deluje kot poklicna gasilska enota.

Gasilska zveza Maribor

Gasilska zveza Maribor združuje prostovoljna in prostovoljno-industrijska gasilska društva v občinah Maribor, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž in Duplek.

Prostovoljni gasilci so organizirani kot prostovoljska gasilska društva. Na območju Mestne občine Maribor deluje 11 prostovoljnih gasilskih društev:

 • PGD Pobrežje
 • PGD Kamnica
 • PGD Maribor – mesto
 • PGD Studenci
 • PGD Brezje
 • PGD Dogoše
 • PGD Malečnik
 • PGD Pekre
 • PGD Radvanje
 • PGD Razvanje
 • PGD Zrkovci

Pogodbeniki za zaščito in reševanje Mestne občine Maribor

REPS – Kinološko društvo za reševalne pse

Poslanstvo REPS “iskati-pomagati-rešiti” pogrešane osebe s pomočjo reševalnih psov se izkazuje že 25. leto. Reševalni psi in njihovi vodniki so izšolani za iskanja pogrešanih oseb na težje dostopnih terenih, ruševinah, plazovih in iz vode. Od ustanovitve do danes so uspešno sodelovali v 62 iskalnih akcijah. So člani Mednarodne organizacije reševalnih psov IRO. V društvu skrbijo za kadrovsko izpopolnjenost intervencijske enote in za mobilizacijsko pripravljenost, ki je del CZ MOM. Zagotavljajo posebne vsebine usposabljanja vodnikov, saj morajo operativne naloge opravljati le psihično in zdravstveno sposobni prostovoljci.

Gorska reševalna služba Maribor

GRS Maribor je reševalno društvo, organizacijsko povezano v sestavu Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) kot eno od 17 društev in postaj, katere teritorialno pokrivajo področje Republike Slovenije. Reševalno moštvo je sestavljeno iz 39 gorskih reševalcev in pripravnikov GRS ter 58 reševalcev sodelavcev in drugih članov. Delujemo razdeljeno na reševalne skupine v Mariboru, Slovenski Bistrici, Zrečah, Mislinji, Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi, Ribnici na Pohorju, Lovrencu na Pohorju, Selnici ob Dravi in Rušah. 

Radioamaterji (vzpostavitev zvez)

Radio klub Maribor – S59ABC je bil ustanovljen daljnega leta 1946, s takratnim znakom YU3ABC. Bil je prvi radioklub  v Mariboru in prvi v takratni Jugoslaviji, zato takrat dodeljene prav črke ABC. Poslanstvo kluba je vzpostavljanje radijskih  vez, prenašanje tehniškega znanja na mlade, druženje občanov in simpatizerjev z radioamaterji. Lahko se pohvalijo, da so aktiven člen v sistemu »Zaščita in reševanje Mestne občine Maribor«.

Sedež imajo v prostorih bivšega obrambnega doma v Pekrah, tekmovalna točka pa je v njihovi brunarici na Svetem Urbanu.  Že 22 let vodijo SKED-e, to so radijska informativna srečanja, preverjanje zvez ob ponedeljkih na naših frekvencah (145,550 MHz), kjer se javlja tudi do 40 operaterjev iz vseh delov Štajerske, pa tudi iz Hrvaške. Vsako prvo sredo v mesecu, se redno vodi iz Maribora tudi SKED Zveze radioamaterjev Slovenije ob 18. uri na kratkem valu 3.605 MHz, kjer se javlja do 50 operaterjev iz celotne Slovenije. S takšnim rednim načinom preverjanja radijskih vez, lahko v vsakem času pomagajo naši okolici pri prenosu informacij, ko drugi  načini zvez odpovedo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano