Eko sklad

Poglej podmeni

Čisto okolje

Splošni opis

Okolje, v katerem živimo, so nam zaupali v upravljanje naši vnuki, ki bodo morali nositi posledice našega ravnanja s planetom, ki nam nudi gostoljubje. Te resnice se vedno bolj zavedamo, ko opazujemo naravo in se zavedamo posledic vplivov človeka na zapletene procese, ki se v njej dogajajo. Za odpravo novih škodljivih posegov v okolje in zmanjšanje že povzročene škode bo potrebno še veliko narediti.

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. Dosedanje izkušnje in primere dobre prakse želijo še nadgraditi z novimi dognanji in ukrepi, ki izboljšujejo stanje okolja.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano