Cene parkirnin na javnih plačljivih parkirnih površinah v lasti Mestne občine Maribor

Poglej podmeni

promet in javne površine

Cene parkirnin na javnih plačljivih parkirnih površinah v lasti Mestne občine Maribor

V Mestni občini Maribor je na določenih parkirnih površinah potrebno plačilo parkirnine. Parkirišča so razdeljena v dve skupini ali sklopa, in sicer:

 • na t.i CONE, torej parkirišča na/ob vozišču občinske ceste in se plačilo parkirnine izvede: 

          –   na parkirnem avtomatu (s kovanci; avtomat ne vrača denarja), ki izda parkirni listič, tega pa je voznik dolžan namestiti na vidno mesto pod vetrobranskim steklom v vozilu ali

          –   z mobilnim telefonom, in sicer s poslanim SMS sporočilom na številko 031 20 90 20 ali s pomočjo brezplačne aplikacije EasyPark za mobilne telefone tako z operacijskim sistemom Android kot iOS;

 •   na javna parkirišča izven vozišča občinske ceste, na katere je dostop/izvoz omejen z zapornico. Plačilo se izvede na parkirni blagajni (s plačilnimi karticami ali gotovino, pri čemer avtomat vrača razliko), potrditev parkirne kartice pa omogoča izvoz s parkirišča. Obračun parkirnine med 6.00 in 22.00 uro, plačilo obračuna med 00.00 in 24.00 uro.

Če na parkirišču ni postavljenega parkirnega avtomata ali ta ne deluje, s prometnim znakom pa je določeno, da je potrebno plačati parkirnino, je plačilo treba izvesti s pomočjo mobilnega telefona oziroma ga izvesti pri najbližjem parkomatu.

Če ne deluje mobilno plačevanje, je treba plačilo izvesti na parkomatu. 

Parkiranje v CONI (ob občinskih cestah v mestu Maribor)

Čas plačila je naveden na prometnem znaku, postavljenem na začetku cestnega odseka, na katerem so označena parkirna mesta, in je:

 • ob delovnikih med 08.00 in 19.00 uro,
 • ob dela prostih dneh je parkiranje brezplačno.

PREDPLAČILO pomeni plačilo parkirnine za naslednji delovni dan in je omogočeno na vseh parkirnih avtomatih.

Cena parkirnine

Vrednost je navedena na prometnem znaku, postavljenem na začetku cestnega odseka, na katerem so označena parkirna mesta. V nadaljevanju so navedene cene bolj frekventnih parkirišč, vse cene so določene v Odloku o občinskih cestah, člen 66.

 • na večini lokacij: 1,00 €/uro,
 • na lokaciji: Partizanska cesta pri Železniški postaji: 0,60 €/uro,
 • na lokaciji: Mladinska ulica, med Kajuhovo in Strossmayerjevo ulica: 0,60 €/uro,
 • v CONA 9 (Jezdarska, Žitna, Ob železnici, Puškinova): 0,60 €/uro,
 • na lokaciji: Slomškov trg: 1,70 €/uro.

Plačilo z vrednostno kartico

Na parkirnih avtomatih je omogočeno plačilo z vrednostno kartico. Kartica je na prodaj pri družbi Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor. Dodatne informacije: miran.pinter@marprom.si, tel. številka:  030 708 016.

Mesečno plačilo parkirnine

Mesečno plačilo parkirnine je mogoče le na parkirišču na Mladinski ulici med Kajuhovo in Strossmayerjevo ulico, na Gregorčičevi ulici med Kajuhovo in Strossmayerjevo, Na Kajuhovi ulici in ob Partizanski cesti pri Železniški postaji, v CONA 9 in drugih, določenih v 66. členu Odloka o občinskih cestah.

Cena mesečnega plačila

65,00 €/mesečno, cena vključuje 22% DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10 % ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15 % ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.

Marprom d.o.o.
Miran Pinter

Telefon

030 708 016

Elektronski naslov

miran.pinter@marprom.si

Javna parkirišča izven vozišča občinske ceste

Parkiranje na javnih parkiriščih na lokacijah Sodna ulica in Ulica talcev (Zdravstveni dom in Okrožno sodišče), Loška ulica (Lent), Rakušev trg (Unionska dvorana) in Mlinska ulica (Avtobusna postaja)

Delovni čas parkirišča

Delovniki med 00 –24.

Čas plačila

 • ob delovnikih med 6.00 in 22.00 uro
 • ob dela prostih dneh je parkiranje brezplačno

Cena parkirnine

1,50 €/na vsako začeto uro

Cena mesečnega najema

NAJEM MOŽEN V PRIMERU, DA SO PARKIRNA MESTA PROSTA!

65,00 €/mesečno, cena vključuje 22 % DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10 % ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15 % ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.

Marprom d.o.o.
Miran Pinter

Telefon

030 708 016

Elektronski naslov

miran.pinter@marprom.si

Parkiranje na javnem parkirišču na lokaciji Ulica heroja Bračiča (Ulica talcev – jug, pri krožišču Titova c.)

Dostopnost

Izključno za najemnike

Cena mesečnega najema

NAJEM MOŽEN V PRIMERU, DA SO PARKIRNA MESTA PROSTA!

65,00 €/mesečno, cena vključuje 22 % DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10 % ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.

Marprom d.o.o.
Miran Pinter

Telefon

030 708 016

Elektronski naslov

miran.pinter@marprom.si

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano