Osnovne šole

Poglej podmeni

Otroci in mladi

Osnovne šole v Mestni občini Maribor

Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Maribor izvaja 19 javnih osnovnih šol in osnovna šola s prilagojenim programom Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, ter zasebni osnovni šoli Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor. Osnovno glasbeno izobraževanje zagotavljata javna glasbena šola Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebna Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih ob vrsti drugih svojih dejavnosti s področja izobraževanja odraslih zagotavlja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Javno službo s področja osnovnega šolstva izvaja v mestu tudi Svetovalni center za otroke, mladostnike Maribor.

Otroci in mladi

Osnovne šole v Mestni občini Maribor

Osnovna šola Kamnica

Vrbanska cesta 93

Osnovna šola Prežihovega Voranca

Gosposvetska cesta 10

Osnovna šola Bojana Ilicha

Mladinska ulica 13

Osnovna šola bratov Polančičev

Prešernova ulica 19

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta

Kersnikova Ulica 10

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Podružnična šola Košaki

Šentiljska cesta 41a

Osnovna šola Malečnik

Malečnik 61

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Zrkovska cesta 67

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Tolstojeva ulica 3

OŠ Draga Kobala Maribor – Podružnična šola Brezje

Na Trati 4

Osnovna šola borcev za severno mejo

Borcev za severno mejo 16

Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Štrekljeva ulica 31

Osnovna šola Martina Konšaka Maribor

Prekmurska ulica 67

Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor

Celjska ulica 11

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Žolgarjeva ulica 2

OŠ Franceta Prešerna Maribor – Podružnična šola Staneta Lenardona Razvanje

Razvanjska cesta 66

šola Maksa Durjave MariborOsnovna

Ruška cesta 15

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Iztokova ulica 6

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Klinetova ulica 18

Osnovna šola Tabor I Maribor

Ulica Arnolda Tovornika 21

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Limbuška cesta 62

Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha

Majcigerjeva ulica 31

Waldorfska šola Maribor

Valvasorjeva ulica 75

Osnovna šola Montessori – Zavod Antona Martina Slomška Maribor

Vrbanska cesta 30

Otroci in mladi

Javni zavod Naslov Ravnatelj Email Gravitacijsko območje Seznam ulic Povezava
Osnovna šola Kamnica Vrbanska cesta 93, Kamnica, Slovenia Tomaž Čeplak Kontakt
Osnovna šola Prežihovega Voranca Gosposvetska cesta 10, Maribor, Slovenija Barbara Pernarčič Kontakt
Osnovna šola Bojana Ilicha Mladinska ulica 13, Maribor, Slovenia Astrid Videc Kontakt
Osnovna šola bratov Polančičev Prešernova ulica 19, Maribor, Slovenija Bojan Mlaj Kontakt
Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Kersnikova Ulica 10, Maribor, Slovenia Katja Pregl Kontakt
Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Podružnična šola Košaki Šentiljska cesta 41a, Maribor, Slovenija Katja Pregl Kontakt
Osnovna šola Malečnik Malečnik 61, Malečnik, Slovenia Mateja Veltrusky Kontakt
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor Zrkovska cesta 67, Maribor, Slovenija Eva Raušl Kontakt
Osnovna šola Draga Kobala Maribor Tolstojeva ulica 3, Maribor, Slovenija Aleksander Jeršič Kontakt
OŠ Draga Kobala Maribor – Podružnična šola Brezje Na Trati 4, Maribor, Slovenia Aleksander Jeršič Kontakt

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano