Skrb za javne zelene površine in drevesa

Poglej podmeni

promet in javne površine

Javne zelene površine in drevesa

Za vse večje posege v drevnine se pripravijo strokovna izvedenska mnenja kot osnova za kvalitetno izvedbo del skladno z veljavnimi odlokom ter pravilniki.

Prav tako se opravijo pregledi kritičnih dreves in območij za ugotavljanje pojava bolezni ali škodljivcev, pojava tujerodnih, parazitskih rastlin kot osnova za določitev ukrepov letnega vzdrževanja v okviru zagotovljenih proračunskih virov.

V pripravi je tudi vzpostavitev katastra javnih zelenih površin, ki bo osnova baza za nadaljnje delo, preglede, ocene stanj ter spremljanje dinamike vzdrževanja javnih zelenih površin.

Košnja javnih površin

Parkovne površine kosimo 9-13 krat odvisno od bujnosti vegetacije, obcestne zelenice se kosijo 8-10 krat prav tako odvisno od  bujnosti vegetacije ter same lokacije.

Spomladi in jeseni se na vseh površinah opravi čiščenje odpadlega listja ter vej, pred pričetkom sezone se opravi pregled drevnin kar je osnova za določitev plana obrezov, odstranitev dotrajanih ali obolelih dreves ter posledično zasaditev novih ali nadomestnih dreves.

Za vse večje posege v drevnine se pripravijo strokovna izvedenska mnenja kot osnova za kvalitetno izvedbo del skladno z veljavnimi odlokom ter pravilniki.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano