Aktivnosti za mlade

Poglej podmeni

Mladi

Dodatne aktivnosti za mlade v Mariboru

Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Maribor izvaja 19 javnih osnovnih šol in osnovna šola s prilagojenim programom Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor, ter zasebni osnovni šoli Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor. V okviru Centra za sluh in govor deluje osnovna šola za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami.

Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike so namenjene izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Mestna občina Maribor sofinancira organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe:

 • Otroški parlament
 • Pustovanje
 • Otroški in mladinski Lent
 • Teden otroka
 • Veseli december
 • Bralna značka
 • Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih
 • Ustvarjalne in zanimive počitnice
 • Počitniško varstvo

Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor.

Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja

Mestna občina Maribor je v letu 2017 organizirala prvi Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja. Karierni sejem se je po dveh izvedbah v letu 2017 ustalil kot osrednji regionalni dogodek s področja karierne orientacije mladih, ki se izvaja enkrat letno. Na sejmu se redno predstavljajo delodajalci, izobraževalne ustanove in različne organizacije za podporo mladim, med njimi tudi mladinski centri. Organizacija kariernega sejma je bila iz leta v leto deležna svojevrstne prenove, v smeri širitve nabora sodelujočih partnerjev in razvoja v enega najpomembnejših kariernih dogodkov v mestu, regiji in vse bolj tudi v državi. V letu 2018 je bil sejem premeščen iz Dvorane Tabor v Športno dvorano Ljudski vrt »Lukna«.

V letu 2019 je bil prvič vzpostavljen kot poseben dogodek za osnovnošolce, ki ga organizira Mestna občina Maribor, in poseben dogodek za srednješolce, ki ga s podporo Mestne občine Maribor in ostalih partnerjev organizira Fundacija Prizma. V letu 2020 je zaradi pandemije covid-19 sejem prvič potekal v virtualni obliki, udeležilo se ga je več kot 20.000 obiskovalcev iz vse Slovenije, predstavilo pa se je 118 razstavljavcev, ki so za obiskovalce virtualnega sejemskega prostora dostopni tudi po virtualnih dogodkih »v živo«, vse do 30.9.2021.

Mestna občina Maribor si na podlagi prenosa kariernega sejma v virtualni prostor prizadeva vzpostaviti trajnejše sodelovanje mladih  s ključnimi deležniki na področju izobraževanja in zaposlovanja, spodbujati participativne in sodelovalne pristope na kariernem področju, s tem pa omogočiti nove priložnosti za razvoj mesta in regije. Na tej podlagi se bo še naprej izvajal tudi letni sejemski dogodek v t.i. realnem prostoru Športne dvorane Ljudski vrt »Lukna«. Seveda, ko bo to spet mogoče.

Več informacij o Virtualnem kariernem sejmu na tej povezavi.

Vstop v Virtualni karierni sejem na tej povezavi.

Mladi Maribor

Aplikacija Mladi Maribor s spletnim portalom in kanali na družbenih omrežjih mlade informira o kakovostnih, informativnih in izobraževalnih dogodkih in aktivnostih, ter o tečajih, natečajih, tekmovanjih, mladinskih prostorih, možnostih aktivne participacije doma in v tujini. Promovira dejavnosti mladinskih centrov, mladinskih organizacij in organizacij za mlade in se osredotoča na izzive mladih, ki so opredeljeni v 2. Lokalnem programu mladih v Mestni občini Maribor.

Več informacij na tej povezavi.

Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor

2. Lokalni program mladih je temeljni programski dokument za obdobje 2016–2021, ki zagotavlja trajnostno naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju. V 2. LPM so izpostavljena tri ključna področja delovanja mladinskega sektorja v MOM za obdobje 2016–2021.

PRVO PODROČJE: Povezovanje ključnih akterjev mladinskega sektorja in izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade.

DRUGO PODROČJE: Razpisno sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, večjih in manjših projektov ter podpora EU razpisom.

TRETJE PODROČJE: Ciljna obravnava prednostnih področij mladih – zaposlovanje, stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija, socialna vključenost mladih z manj priložnostmi in ostala področja v skladu z Resolucijo

Mladinski centri

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (kratko: MKC Maribor). MOM zagotavlja sredstva za delovanje javnega zavoda, ob tem pa sofinancira tudi dejavnosti 9 nevladnih mladinskih centrov, na podlagi razpisa.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano