Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Poglej podmeni

Otroci in mladi

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja. Svetovalni center je javni zavod, katerega ustanoviteljske pravice in dolžnosti nosi MO Maribor, zavod pa zagotavlja določen del potrebnih sredstev z opravljanjem svojih uslug in storitev tudi drugim občinam in uporabnikom iz regije.

V okviru dejavnosti opravijo v posameznem letu okrog 13.500 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za okvirno 2.500 otrok. Potrebe po svetovalnem, terapevtskem in preventivnem delu so vsako leto večje.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano