Kulturne ustanove

Poglej podmeni

kultura

Kulturne ustanove

V Mestni občini Maribor delujejo javne in zasebne kulturne ustanove, kot so muzeji, galerije, kulturni centri in prostori kreativnega ustvarjanja. V nadaljevanju se nahaja zemljevid in seznam javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor oziroma so v javni ali zasebni lasti.

Zemljevid bomo sproti dopolnjevali.

kulturne ustanove

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Mariborska sinagoga je eden najpomembnejših spomenikov judovske kulturne dediščine na slovenskih tleh in obenem ena najstarejših ohranjenih sinagog v srednjeevropskem prostoru.

Na pobudo Judovske skupnosti Slovenije oziroma njene mladinske organizacije Kadime so se leta 2006 vključili v mednarodni projekt Evropski dnevi judovske kulture, v katerega se iz leta v leto vključuje vse več različnih ustanov. V letu 2010 je Sinagoga Maribor postala tudi nacionalni koordinator projekta, v istem letu pa so v sodelovanju s Prvo gimnazijo v Mariboru zasnovali še projekt Šoa – spominjajmo se, s katerim vsakoletno zaznamujemo mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. V Sinagogi Maribor namreč precejšen del programskih vsebin namenjajo prav zgodovini holokavsta in antisemitizmu, pri čemer sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki in ustanovami.

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor

Narodni dom Maribor je prireditveni center za vse starosti in za vse okuse. Njihovi programi so namenjeni otrokom, mladostnikom in odraslim, ljubiteljem vseh vrst glasbe od klasične do rocka in jazza, privržencem žlahtne komedije, gledaliških predstav, poznavalcem sodobnih uprizoritvenih umetnosti, malim radovednežem in ustvarjalcem ter obiskovalcem prireditev vizualnih umetnosti.

V zadnjih petih letih v povprečju naštejejo več kot 1.600 dogodkov letno , ki jih obišče preko 700.000 obiskovalcev, s čimer je skupno število prireditev preseglo število 24.000, število obiskovalcev od ustanovitve pa se je povzpelo že preko 12,5 milijonov!

Lutkovno gledališče Maribor

Lutkovno gledališče Maribor zagotavlja nadstandardno podporo za sodelovalno umetniško ustvarjanje lutkovnih, sorodnih uprizoritvenih in glasbenih vsebin. Gledališče sodeluje z različnimi institucijami, neodvisnimi organizacijami  in posamezniki, saj v tem prepoznava možnost povečane kakovosti lastne javne službe, širše dostopnosti vsebin in učinkovitejše popularizacije lutkovne umetnosti; vlaga v izobraževanje in razvoj dejavnosti ter tako postavlja področne standarde. Želi ustvariti privlačno in sodobno lutkovno središče, ki skozi ustvarjalno domišljijo, z razumevanjem lutkovne umetnosti in z dobro organizacijo dodatnih vsebin premišljeno in občutljivo nagovarja gledalce vseh starosti in zahtevnosti.

Mariborska knjižnica

Mariborska knjižnica je splošna, javna knjižnica, ki jo sestavlja 19 knjižničnih enot in Potujoča knjižnica z bibliobusom. Knjižnice in bibliobus s 47 postajališči pokrivajo široko razvejano območje štirinajstih občin (Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj in na širšem območju še Slovenska Bistrica in Oplotnica). Bibliobus štirinajstdnevno obiskuje kraje, kjer v neposredni bližini ni stacionarnih knjižnic.

MKC Maribor – Mladinski kulturni center Maribor

Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila Mestna občina Maribor. V zavodu organiziramo mladinske in kulturne programe, ki jih izvajajo mladi, ter programe, ki so mladim namenjeni. S svojo programsko dejavnostjo omogočamo ustvarjalno delovanje mladih na različnih področjih, zagotavljamo svetovanje, mentorsko pomoč, neformalno izobraževanje ter tehnično in infrastrukturno servisno pomoč. Programi zavoda so strukturirani v obliki rednih programskih dejavnosti ter stalnih in občasnih projektov. Med redne programske dejavnosti sodi zelo pester mladinski program, literarni festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, festival sodobnih performativnih praks Performa, mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU, celoletni literarni program MKC Črka, sodobne likovne dejavnosti, ki potekajo v okviru galerije Media Nox, programi multimedijskega centra Kulturni Inkubator.

MKC Maribor od leta 2011 razpolaga tudi s sodobno opremljenim Hostlom Pekarna, ki nudi ugodne namestitve v sedmih štiriposteljnih sobah s kopalnicami ter v mansardi, kjer je urejen rezidenčni center.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Muzej narodne osvoboditve Maribor je začel delovati kot samostojna muzejska ustanova 1. maja 1958. Njegovi zametki pa segajo že v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju v Mariboru odprta zbirka o narodnoosvobodilnem boju. To je bila prva tovrstna zbirka v slovenskih kompleksnih muzejih. Vsebinski koncept muzeja je bil natančno opredeljen ob njegovi ustanovitvi. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.

Danes je poleg zanimivih in bogatih muzejskih zbirk, ki štejejo že 170.000 muzealij, zelo bogata tudi muzejska fototeka. Posebnost muzeja je arhiv z več kot 120 tekočimi metri gradiva okupatorjevega in partizanskega izvora. Muzej pridobiva gradivo z odkupi in donacijami.

Pokrajinski arhiv Maribor

Arhivske strokovne aktivnosti vključujejo obdelavo, varovanje in hranjenje ter posredovanje vsebin arhivskega gradiva. Posebno pozornosti posvečajo različnim raziskavam s področja arhivistike, zgodovinopisja, dokumentalistike in drugih družboslovnih ved, evidentiranju arhivskega gradiva doma in v tujini ter izobraževanju in osveščanju javnosti s posebnim poudarkom na varovanju in ohranjanju arhivskega gradiva.

Vsebine in oblike arhivskih dokumentov predstavljajo širši publiki tako, da omogočajo neposredno študijsko in raziskovalno delo v arhivski čitalnici, posredujejo prepise ali kopije originalnih dokumentov, organizirajo razstave arhivskega gradiva v lastnih razstavnih prostorih ali drugod ter izvajajo izobraževalne tečaje in predavanja v okviru posebnih izobraževalnih ur za šoloobvezno mladino, dijake, študente in druge obiskovalce.

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Maribor je splošni muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, varovanjem, ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in populariziranjem premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije in širše kulturne zgodovine na prostoru širše mariborske regije.

Z muzejskimi zbirkami, razstavami, prireditvami, znanjem ter dokumenti spodbujajo zanimanje za kulturo in zgodovino našega prostora in širimo vedenje o tem. Posebno pozornost namenjajo mlajšim obiskovalcem, za katere pripravljajo strokovna vodstva v obliki učnih ur in občasne otroške delavnice.

Svoje prostore odpirajo tudi drugim prireditvam: koncertom, predavanjem, strokovnim srečanjem,…

Z izdajateljsko dejavnostjo skrbijo, da so njihova raziskovalna dognanja predana javnosti na trajno razpolago.

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovensko narodno gledališče Maribor je največja kulturna ustanova, ki s svojo lastno dramsko, operno, baletno in koncertno produkcijo bogati slovenski kulturni prostor že skoraj stoletje. Pod eno streho se srečujejo umetniki, ki s svojimi idejami, karizmo, virtuoznostjo in senzibilnostjo ohranjajo visoko (po)ustvarjalno raven kulturnih dogodkov, ki jih s pohvalami in toplim odzivom nagrajujeta publika in kritika.

Slovensko narodno gledališče Maribor je prostor umetnosti, srečevanja ljudi, idej ter sobivanja različnih dialogov, bodisi med ljudmi, jeziki, kulturami ali najrazličnejšimi estetikami; je tudi oaza duha in zatočišče človeških src, našega idejnega sveta in čustev, ki bogatijo naša življenja.

Umetnostna galerija Maribor

Umetnostna galerija Maribor je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 5.000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, večmedijske instalacije in interaktivni projekti.

Njihovo poslanstvo je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje, in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes; predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske in mednarodne vizualne umetnosti; izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti.

Univerzitetna knjižnica Maribor

Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop do njih. Spodbuja in podpira intelektualno rast ter uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti ter vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov.

Kulturne ustanove

Zemljevid z lokacijami kulturnih ustanov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Židovska ulica 4

Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

Lutkovno gledališče Maribor

Vojašniški trg 2a

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2

MKC Maribor – Mladinski kulturni center Maribor

Ob železnici 16

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5

Pokrajinski arhiv Maribor

Glavni trg 7

Pokrajinski muzej Maribor

Grajska ulica 2

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovenska ulica 27

Umetnostna galerija Maribor

Strossmayerjeva ulica 6

Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano