Dostopnost

Poglej podmeni

Invalidi

Dostopnost

Dostopnost do grajenega okolja, informacij in storitev je temelj, da se lahko ljudje, še posebej pa invalidi vključujejo v družbeno dogajanje. Mestna občina Maribor je prejemnica listine Občina po meri invalidov in si prizadeva v čim večji meri uresničiti interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti. Pri tem tesno sodeluje z invalidskimi in humanitarnimi organizacijami.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano