Svet za starejše

Poglej podmeni

Starejši

Svet za starejše v Mestni občini Maribor

Svet za starejše je bil ustanovljen dne 7. oktobra 2020, kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor. Sestavlja ga 13 članov z različnih področij.

Dela in naloge sveta so:

 • spremljanje razmer s področja življenja starejših oseb;
 • informiranje, obveščanje ter opozarjanje na odprta vprašanja, ki se nanašajo na področja življenja starejših oseb;
 • soustvarjanje strategij, politik in aktivnosti občine, ki zadeva življenja starejših

ter drugo iz področja problematike  starejših.

Konec 2017 se je Mestni svet MOM na 31. redni seji seznanil in potrdil gradivo Varstvo starejših v Mestni občini Maribor. Prav tako se je seznanil s Strategijo dolgožive družbe, ki jo je potrdila Vlada RS v letu 2017. Imenovanje Sveta za starejše je ena izmed nalog, ki smiselno povzema predloge ukrepov iz navedenih dokumentov. 

Sekretarka Sveta
Ana Mandl

Telefon

02/2201-202

Elektronski naslov

ana.mandl@maribor.si

Starejši

Seje Sveta za starejše

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano