Izobraževanje odraslih

Poglej podmeni

Izobraževanje

Izobraževanje odraslih v Mestni občini Maribor

Znanje je človekov največji in najdragocenejši kapital, ki lahko pripomore k polnemu in aktivnemu življenju v vseh življenjskih obdobjih. V tako hitro se spreminjajoči se družbi je potreba po širokem naboru znanja in spretnosti še toliko večja, zato je izrednega pomena, da jih razvijamo vse življenje. Za razvoj družbe je namreč pomembna izobraženost vseh segmentov njenega prebivalstva, ki mu je omogočeno vključevanje v glavni tok družbenega dogajanja z enakovrednim dostopom do dela, kulture, zdravja in izobraževanja. Za družbeni razvoj je poleg izobraževanja za potrebe dela pomembno tudi splošno izobraževanje, ki pozitivno vpliva na posameznikov osebnostni razvoj in prispeva h kulturnemu in socialnemu razvoju.

Lokalna skupnost si prizadeva za izbolj­šanje razpoložljivosti ter splošne kakovosti, količine in dostopnosti izobraževalnih priložnosti za odrasle. S programi za izobraževanje odraslih se zagotavlja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zagotavlja se dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. Mestna občina Maribor je za področje izobraževanja odraslih ustanovila Javni zavod Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, ki deluje že od leta 1922. Poslanstvo AZM-LU je ponuditi udeležencem vseh generacij kakovostno, celostno vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje, ki omogoča posamezniku izboljšanje poklicnih in osebnih zmožnosti. Z učinkovitimi strategijami obveščanja, vodenja in motiviranja, usmerjenimi k najbolj ranljivim skupinam, si prizadevajo, da bi odrasli te priložnosti čim bolj izkoristili.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano