Mestna blagajna

Poglej podmeni

finance

Izvajanje storitev mestne blagajne

Mestna blagajna je namenjena plačevanju položnic brez provizije za občane (fizične osebe), ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor.

Katere položnice lahko plačujete brez provizije?

Trenutno je brez provizije, samo z gotovino, možno plačevati položnice naslednjih izdajateljev:

 • Energetika Maribor d. o. o.
 • Mariborski vodovod d. o. o.
 • Nigrad d. o. o.
 • Pogrebno podjetje Maribor d. o. o.
 • Snaga d. o. o.
 • Energija plus d. o. o.
 • Plinarna Maribor
 • Javno podjetje Marprom d. o. o.
 • globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine Maribor (Skupna občinska uprava Maribor)
 • najemnine za vrtičke (Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.) – velja za izdane UPN od leta 2020
 • najemnine za grobove-grobnin (Mestne četrti in Krajevne skupnosti) – velja za izdane UPN od leta 2020

Seznam izdajateljev, katerih položnice se lahko brez provizije plačajo v Mestni blagajni, bomo sproti posodabljali.

Za vsa vprašanja, pobude in predloge v zvezi z Mestno blagajno pa lahko prišite na mestna.obcina@maribor.si .

Kje lahko položnice plačate?

Delovanje storitev Mestne blagajne je pod okriljem Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d. o. o.

Položnice tako lahko plačujete le v sklopu blagajn na Glavni avtobusni postaji, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano