Brezplačen javni potniški promet

Poglej podmeni

Invalidi

Brezplačen javni potniški promet za invalide v Mestni občini Maribor

Na območju Mestne občine Maribor lahko invalidne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, pridobijo pravico do pridobitve brezplačne vozovnice v javnem mestnem potniškem prometu ter prevozom s krožno kabinsko žičnico (gondolo).

Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno dokazilo izdano od Mestne občine Maribor.

Upravičenec do dokazila je invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:  

–        da ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro;

–        da ima multiplo sklerozo;

–        da ima mišično ali živčno-mišično obolenje z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro;

–        da je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;

–        da je slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro;

–        da je mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju;

–        da je oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;

–        da je gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.

Invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do subvencionirane brezplačne vozovnice, je upravičena tudi do pridobitve vozovnice za mestni linijski prevoz za spremljevalca po subvencionirani ceni.

Vlogo lahko oddate osebno v vložišču MOM, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 14, po pošti na naslov heroja Staneta 1, Maribor ali po e-pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano