Brezplačen javni potniški promet

Poglej podmeni

Invalidi

Brezplačen javni potniški promet za invalide v Mestni občini Maribor

Na območju Mestne občine Maribor lahko invalidne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, pridobijo pravico do pridobitve brezplačne vozovnice na vseh mestnih avtobusih na območju MOM za invalidne osebe in njihove spremljevalce. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi in s krožno kabinsko žičnico je omogočen večini invalidov s stalnim prebivališčem na območju MOM.

To odločitev je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor dne 20. aprila 2017 na 26. redni seji mestnega sveta, in sicer, da se na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Maribor uvedejo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju.

Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno dokazilo izdano od Mestne občine Maribor ter njen (en) spremljevalec.

Upravičenec do dokazila je invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:  

1.    Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;   

2.    Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;  

3.    Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;  

4.    Zmerno, težje in težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;  

5.    Slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;   

6.    Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;  

7.    Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje in njen (en) spremljevalec;   

8.    Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.   

Vlogo lahko oddate osebno v vložišču MOM, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 14, po pošti na naslov heroja Staneta 1, Maribor ali po e-pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano