Uradne ure

Uradne ure

Splošne informacije

Zaprosilo za splošne informacije iz delovnega področja Mestne občine Maribor ali vloge lahko oddate na gp.mom@maribor.si ali po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali osebno v pisarni za stranke, v ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 14.00 uro, ob sredah med 8.00 in 16.30 uro, ob petkih med 8.00 in 12.00 uro. Splošne informacije za Mestno občino Maribor so na voljo tudi na telefonski številki 02/ 2201-214 ves poslovni čas, za Upravno enoto Maribor (osebna stanja, dokumenti, prebivališče, tujci, gradbena dovoljenja, overitve, ipd.) pa na 02/2208-350.

Za osebni razgovor z javnimi uslužbenci mestne uprave je potrebna predhodna najava na mestna.obcina@maribor.si ali 02/2201-214.

V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

Uradne ure se s sklepom župana lahko spremenijo, glede na posebnosti posameznega obdobja v koledarskem letu. Ne glede na dan v tednu se 24. in 31. decembra uradne ure končajo ob 12. uri, poslovni čas pa 13. uri.

Organi Mestne občine Maribor, ki imajo drugače določene uradne ure

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Na naslovih njihovih sedežev v ponedeljek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, v petek od 8. do 12. ure.

Za vstop v uradne prostore mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti naročanje poteka po telefonu na
telefonske številke:


Skupna občinska uprava

Skupna občinska uprava navaja uradne ure na spletnih straneh Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega redarstva, Skupne službe varstva okolja, Skupne notranjerevizijske službe, Skupne službe urejanje prostora ter Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva.


Mestna blagajna

Delovanje storitev Mestne blagajne je pod okriljem Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d. o. o.


Služba za delovanje mestnega sveta

Služba za delovanje mestnega sveta na sedežu organa Ulica heroja Staneta 1, telefonska številka 02/2201-243, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 14. uro, ob sredah med 8. in 16.30 uro, ter ob petkih med 8. in 12. uro.


Varuh bolnikovih pravic

Varuh bolnikovih pravic na sedežu organa Ulica heroja Staneta 1, telefonska številka 02/2201-634, v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Osebni razgovori z varuhinjo bolnikov pravic na sedežu v sredo od 15. do 17. ure (zaželena je predhodna najava).


Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano