Uradne ure

Uradne ure

Splošne informacije

Zaprosilo za splošne informacije iz delovnega področja Mestne občine Maribor ali vloge lahko oddate na gp.mom@maribor.si ali po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali osebno v pisarni za stranke, v ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 12.00 uro, ter med 13.00 in 14.00, ob sredah med 8.00 in 12.00, ter med 13.00 in 16.00, ob petkih med 8.00 in 12.00 uro. Splošne informacije so na voljo tudi na telefonski številki 02/ 2201-214 ves poslovni čas.

Za osebni razgovor z javnimi uslužbenci mestne uprave je potrebna predhodna najava na mestna.obcina@maribor.si ali 02/2201-214.

V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

Uradne ure se s sklepom župana lahko spremenijo, glede na posebnosti posameznega obdobja v koledarskem letu. Ne glede na dan v tednu se 24. in 31. decembra uradne ure končajo ob 12. uri, poslovni čas pa 13. uri.

Organi Mestne občine Maribor, ki imajo drugače določene uradne ure

Mestne četrti in krajevne skupnosti

Na naslovih njihovih sedežev v ponedeljek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, v petek od 8. do 12. ure.

Za vstop v uradne prostore mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti naročanje poteka po telefonu na
telefonske številke:

Skupna občinska uprava – Medobčinska inšpekcija

Na naslovu Ulica heroja Tomšiča 2, v ponedeljek in sredo od 8. do 10. ure na sedežu organa ter v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure po telefonu na telefonski številki 02/2201-516.


Skupna občinska uprava – Medobičnsko redarstvo

V operativno-komunikacijski pisarni Ulica heroja Staneta 1 v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure ali po telefonu na telefonski številki 02/2201-527. Za notranjo organizacijsko enoto Medobčinsko redarstvo sprejema prijave dežurni redar vsak poslovni dan med 7.15 in 21.45 uro na telefonski številki 02/2201-527 in 040/205-956.


Mestna blagajna

Delovanje storitev Mestne blagajne je pod okriljem Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d. o. o.


Služba za delovanje mestnega sveta

Služba za delovanje mestnega sveta na sedežu organa Ulica heroja Staneta 1, telefonska številka 02/2201-243, v ponedeljek in sredo od 8. do 12. ure ter v petek od 8. do 13. ure.


Varuh bolnikovih pravic

Na sedežu Ulica heroja Tomšiča 2, telefonska številka 02/2201-634, v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Osebni razgovori z varuhinjo bolnikov pravic na sedežu v sredo od 12. do 17. ure (zaželena je predhodna najava).


Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano