Prelomnice v zgodovini Maribora

Poglej podmeni

2400-1900 p. n. š. – najdbe iz bakrene dobe govorijo, da so na ozemlju današnjega Maribora živeli ljudje.
okr. 800 p. n. š. – na ozemlju današnjega Maribora so že vsaj štiri ilirske naselbine.
okr. 400 p. n. š. – v deželo vdrejo Kelti, prinesejo kulturo mlajše železne dobe in zavladajo nad Iliri.
zadnja leta p.n.š. – naše kraje zasedejo Rimljani; na ozemlju današnjega Maribora je le manjša rimska naselbina s prehodom čez Dravo in križiščem cest v Celje, Ptuj in Virunum (današnja Gospa Sveta na Koroškem); v bližini je meja med rimskima provincama Norik in Gornja Panonija.
do 400 n.š. – nekdanje ilirsko in keltsko prebivalstvo se romanizira.
po 568 – deželo osvojijo Avari in Slovani ter jo poselijo.
okr. 745 – nad predniki Slovencev zagospodarijo germanski Franki: fevdalni sistem utrjuje oblast tujega plemstva.
843 – delitev frankovske države; ozemlje današnjega Maribora preide v sestavo vzhodno frankovske države, nato nemškega cesarstva.
1147 – območje današnjega Maribora je združeno v Štajersko; ta postane leta 1180 vojvodstvo.
1164 – prva zanesljiva omemba gradu v krajini (Marchburch), ki da naselbini pod seboj ime; grad stoji na griču, ki se danes imenuje Piramida; pozidan je bil približno na sredini Podravske mejne krajine, ki jo je nemško cesarstvo ustanovilo za varstvo pred Madžari.
1204 – Maribor je prvič omenjen kot trg.
1248 – prvič je omenjena današnja stolnica.
1254 – Maribor je prvič omenjen kot mesto; razvilo se je iz naselbine na dravskem obrežju pod gradom.
1278 – po zmagi Rudolfa Habsburškega nad Otokarjem II. se Maribor začenja razvijati; dobi obzidje s stolpi, z jarkom in s trojimi vrati; razmahnejo se trgovina, obrt in vinogradništvo; mesto ima monopol nad podravsko vinsko trgovino s Koroško; v mestu osnujejo svoje sedeže razne cerkvene in posvetne gosposke; v mesto se priseli precej Židov; ti se ukvarjajo predvsem z vinsko trgovino in denarništvom; v jugovzhodnem delu mesta si uredijo geto s sinagogo; Slovenci prebivajo v severozahodnem delu mesta v Slovenski ulici (l.1319 je prvič omenjena v listini kot Windische Gazze).
1478-1480 – zgrajen je grad ob severovzhodnem vogalu mesta 1480 – ogrski kralj Matija Korvin (kralj Matjaž iz slovenske ljudske pesmi) v boju proti cesarju Frideriku pridre pred Maribor, ga obkoli, a ne zavzame. .
1515 – zgrajen je Rotovž.
1532 – turški sultan Sulejman II. oblega s stotisoč glavo vojsko Maribor, a ga ne osvoji.
1752 – Maribor postane središče okrožja in sedež okrožnega urada.
1758 – jezuiti ustanovijo gimnazijo.
1782 – mesto dobi glavno šolo. .
1795 – mesto dobi prvo tiskarno.
1846 – skozi mesto je speljana južna železnica, ki nato poveže Dunaj s Trstom (1857); z njo se začne razcvet mesta.
1850 – mestni občini se pridružijo koroško, graško in magdalensko predmestje.
1852 – zgrajena je gledališka stavba.
1859 – škof Anton Martin Slomšek prenese sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor; skoraj vsi štajerski Slovenci pridejo pod njeno varstvo; z bogoslovjem dobi mesto prvo visoko šolo.
1863 – Maribor se s koroško železnico poveže čez Dravograd s Celovcem in z Južno Tirolsko.
1866 – Maribor postane samoupravna občina. .
1870 – ustanovljena je višja realka, utrdi se učiteljišče.
1898 – Maribor postane sedež okrožnega sodišča.
1899 – Slovenci si zgradijo Narodni dom, središče političnega, gospodarskega in kulturnega življenja štajerskih Slovencev.
1901 – mesto dobi vodovod.
1902 – zgrajena je sodna palača. .
1913 – čez Dravo je zgrajen most (današnji stari most).
1918 – 1. novembra prevzame Narodni svet upravo na slovenskem Štajerskem; vojaško poveljstvo je zaupano generalu Rudolfu Maistru.
1918 – 23. novembra razoroži general Rudolf Maister s svojo vojsko nemške brambovce (Schutzwehr) in zagotovi Maribor Sloveniji.
1918 – 1. decembra se Maribor združi v novo državo – Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
1918, 1919 – v mestu se oblikuje slovenska uprava, v šole je uvedena slovenščina; ta postane uradni jezik.
1920 – Maribor dobi elektriko iz bližnje falske elektrarne.
1921 – izvoljen je prvi slovenski župan.
1923 – Maribor postane sedež velike upravne enote – oblasti.
1941 – 6. aprila napade Nemčija Jugoslavijo; nacistična vojska zasede 10. aprila Maribor; slovenske šolske, kulturne in prosvetne institucije so odpravljene, slovensko gospodarstvo uničeno, slovenščina izgnana iz javnega življenja; mnoge Slovence preženejo, v mariborski jetnišnici streljajo talce; Maribor postane žarišče odpora v severovzhodni Sloveniji.
1941 – 29. aprila prva akcija v Mariboru in Sloveniji zoper okupatorja: v Volkmerjevem prehodu mladinci zažgejo avtomobila okupatorske uprave.
1945 – 9. maja je Maribor osvobojen; postane sedež mariborskega okrožja.
1945 – 1947 – obdobje obnove; odpravljajo se posledice vojne; obnovijo se slovensko šolstvo, uprava in kulturne ustanove; Maribor dobi radijsko postajo.
1949 – izdelan je regulacijski (urbanistični) načrt Maribora.
1959 – ustanavljati se začno višje šole; delovati začne pohorska vzpenjača.
1964 – prva Zlata lisica – svetovno prvenstvo v slalomu za ženske na Pohorju 1964 – odpravljen je mariborski okraj.
1967 – občine Center, Tabor in Tezno se združijo v enotno občino Maribor.
1975 – ustanovljena je mariborska Univerza.
1977 – sprejet je urbanistični načrt za stanovanjski predel Maribor – jug.
1981 – enotna mariborska občina se razdeli na šest občin – Rotovž, Tabor, Pobrežje, Tezno, Ruše in Pesnica; povezane so v posebno družbenopolitično skupnost Mesto Maribor.
1990 – občine Rotovž, Tabor, Tezno in Pobrežje se združijo v občino Maribor; Ruše in Pesnica ostaneta samostojni. Predsednica Skupščine občine Maribor postane Magdalena Tovornik.
1990 – Prve demokratične volitve na območju Skupščine občine Maribor
1994 – Maribor postane mestna občina, samostojne postanejo občine Duplek, Rače-Fram in Starše. Za župana je izvoljen dr. Alojz Križman
1998 – iz Mestne občine Maribor se izločita še občini Miklavž in Hoče-Slivnica, za župana je izvoljen Boris Sovič.
2002 – Mestna uprava Mestne občine Maribor je pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2000
2004 – Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije
2005 – Mestna uprava občine Maribor je uspešno zagovarjala ponovitveno presojo za sistem kakovosti po ISO 9001:2000
2006 – Za župana je izvoljen Franc Kangler
2007 – Mestni svet je potrdil reorganizacijo Mestne uprave mestne občine Maribor
2010 – Maribor je kot enajsta občina v Sloveniji prejel naziv »Občina po meri invalidov«
2012 – Maribor se za leto dni prelevi v Evropsko prestolnico Kulture
2013 – Maribor pridobi naziv Evropska prestolnica mladih
2013 – Za župana je v prvem krogu izrednih volitev izvoljen dr. Andrej Fištravec
2014 – Za župana je v rednih volitvah izvoljen dr. Andrej Fištravec
2014 – Nogometaši Maribora so se v Glasgowu po 15 letih drugič uvrstili v Ligo prvakov
2015Tkalka postane najboljši Coworking prostor podjetniškega sodelovanja v Sloveniji
2015Pohorje je bilo imenovano za najbolj urejeno smučišče v Sloveniji v sezoni 2014/2015 po mnenju strani In your pocket
2015 – MO Maribor kot prva občina v Sloveniji prične z izvajanjem pilotnega projekta participatornega proračuna v MČ Radvanje
2016 – MO Maribor objavi aplikacijo in spletno stran Izboljšajmo Maribor, ki omogoča hitrejšo in lažjo komunikacijo z mestno upravo

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano